Foto från karriärdagen 2018
Foto från karriärdagen 2018.

Unikt koncept för att möta studenter

Torsdagen den 19 september anordnas höstens årliga karriärdag vid Umeå universitet för studenter intresserade av IT-branschen.

Huvudsyftet är att studenterna tidigt i sin utbildning ska få en bild av sin framtida yrkesroll, regionens IT-arbetsmarknad samt vilka kunskaper och färdigheter som framgång i arbetslivet förutsätter. Detta är ett helt unikt koncept i Sverige.

De utbildningar som deltar under dagen är civilingenjörsprogrammen i Interaktion & Design och Teknisk Datavetenskap, kandidatprogrammet i Datavetenskap samt högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik. Studenterna kommer att examineras på sin framtida yrkesroll så de är motiverade att ställa frågor och prata med företagen.
I år samlas över 25 företag i Brashörnan i Universumhuset på Umeå universitet.