Tidningen Automatin skriver om PorcessITs arbete.

Tidningen Automation uppmärksammar ProcessIT

Tidningen Automation har under hösten 2011 lyft fram ett flertal samarbetsprojekt där ProcessIT Innovations funnits med. Ett tecken på att intresset för industrins omställning mot ökad automation blir allt större.

Ett av exemplen rör den time-of-flight kamera som Adpticum, ett centrum för industriell optik i Skellefteå, utveclkar tillsammans med företagen Optronic och Fotonic, med stöd av bl a ProcessIT.

”Hittills har tekniken mest använts inom tevespelstekniken men när den nu närmar sig industriella tillämpningar ger man sig på den kanske tuffaste miljön av alla – den i våra gruvor”, skriver tidningen Automation (10/2011) och intervjuar Emil Jonze vid Adopticum, och Craig Griffiths, teknikchef vid Boliden Mineral.

Andra nedslag som tidningen gör handlar om transportrullar med inbyggd intelligens som tagits fram av företagen Eistec och Vivision Roller tillsammans med ProcessIT och Swerea Sicomp, bl a för LKABs hamn i Narvik.

I en större artikel (10/2011) berättar också tidningen Automation om ProcessITs betydelse som samverkanscentrum i norra Norrland. Några av de företag som lyfts fram i artikeln är Eurocon Analyzer, Oryx, Algoryx, Optronic och Optimation.