TechTalk med fokus på interaktionsdesign

Den 24 maj bjuder vi in till TechTalk med fokus på interaktionsdesign.

Välkommen till TechTalk med fokus på interaktionsdesign!

Den 24 maj bjuder vi in till TechTalk med fokus på interaktionsdesign. TechTalk är en serie workshops hos IT-institutionerna vid Umeå universitet, där IT-forskare tillsammans med ledande och intresserade IT-företag och andra aktörer diskuterar nya teknologier, möjliga tillämpningar av dessa teknologier och eventuella samarbetsprojekt kopplade till dessa.

Under workshopen kommer representanter från Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design, Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier, RISE Interactive institute och Designhögskolan att presentera deras verksamheter. De kommer även förklarar hur ni som företagare kan gå till väga för eventuella samarbeten.

Läs mer om programmet och gå till anmälan.

Se presentationer från dagen: