TechTalk med fokus på beröringsfri mätteknik

Inom processindustrin växer behovet för beröringsfri mätteknik. Genom att mäta med exempelvis 3D-kamera, laser eller UV-ljus går det att ta fram specifika detaljer samt reducera flertalet felkällor. Tekniken medför stora tids-, kostnads- och resursbesparingar.

Den 29 augusti arrangeras hösten första TechTalk som kommer att fokusera på beröringsfri mätteknik. Under eftermiddagen kommer fyra representanter att berätta mer kring området samt pågående projekt där tekniken tillämpas.

Talare under TechTalk – Beröringsfri mätteknik är:
Kent Johansson / Adopticum
Mona Forsman / Codemill
Peter Honhloser / Umeå universitet
Niclas Börlin / Umeå universitet

Nedan finns några exempel på projekt där beröringsfri mätteknik används:
Adopticum bedriver för närvarande ett förstudieprojekt där de tittar på hur man kan designa ett system för inmätning av stora råvaruhögar med hjälp av optisk mätteknik. Förhoppningen är att projektet resulterar i bättre kontroll på volymer av bulklager, vilket kommer att möjliggöra för effektivare produktionsplanering, minskad miljöpåverkan samt bättre ekonomisk uppföljning.

Ytterligare ett projekt där tekniken kommer till användning är projektet NIR- och UV-mätning av massatvätt i cellulosaindustrin. Inom detta projekt har PulpEye AB en färdig mätmetod (analysator-prototyp) där UV-ljus används för att bestämma exempelvis COD, DOC, Natrium och konduktivitet i vätska från bl.a ett tvättsteg i sulfatprocessen. I ett tidigare projekt, med projektpart Mondi Dynäs, kompletterades mätningen med en NIR-probe (Near Infra Red) för att i samma position kunna mäta andra egenskaper hos vätskan.

Även projektet Montage-, kvalité-, och visionsystem tillämpar beröringsfri mätteknik då huvuddelen av projektet innefattar utvecklingen av optiska och lingustiska analysmetoder för att samla in information. På en praktisk nivå kommer projektet innebära skapandet av ett självoptimerande system som guidar montörerna genom monteringsprocessen, verifierar att varje steg utförts korrekt, och varnar ifall produkten avviker ifrån den nominella designen.

Följ länken för registrering och mer information om event!