George Nikolakopoulos, Pär-Erik Martinsson och Petter Kyösti
George Nikolakopoulos, Pär-Erik Martinsson och Petter Kyösti bjuder in till samverkan i Talos projektet.

Talos öppnar för samverkan om digital teknik

Projektet Talos ska ge samordning inom Europa med fokus på artificiell intelligens och Big Data för processindustrin.

TALOS syftar till att upprätta en europeisk samordning av digital teknik i processindustrin och vilka specifika teknologier för artificiell intelligens och Big Data som kan skapa en omedelbar effekt i alla affärssektorer.