SPARCs webb berättar om arbetet inom organisationen.

Svenskt framsteg inom robotik i Europa

Styrelsen för euRobotics har beslutat att formellt etablera gruppen ”Robotics in Mining” inom SPARC, ett program för robotik i Europa för att bibehålla och utöka Europas ledarskap inom robotik. ProcessIT.EU och Luleå tekniska universitet är medlemmar i gruppen.

SPARC syftar till att göra europeiska robotar tillgängliga i fabriker, i luften, på land, under vatten, för jordbruk, hälsa, räddningstjänst, och i många andra tillämpningar i Europa som har en ekonomisk och samhällelig påverkan.

I och med att gruppen Robotics in Mining etablerats finns det nu en reell möjlighet att påverka den europeiska forskningsagendan i H2020, menar Pär-Erik Martinsson och Ulf Andersson, båda projektledare inom ProcessIT Innovations.

De menar också att de kommer att göra sitt bästa för att representera svensk forskning och industri ska kunna bidra med ett det perspektiv som fastställts av exempelvis, SMIFU, Strim, ProcessIT.EU, KIC-RawMatters och Processindustriell IT och Automation.