Svensk medverkan i Smart Anything Everywhere

Ett nytt europeiskt kluster, Smart Anything Everywhere, kommer att lanseras vid ett möte 26 – 27 mars i Grenoble. Luleå tekniska universitet och ProcessIT.EU är med i samarbetet.

Det är fyra nätverk som ligger bakom det nya klustret Smart Anything Everywhere. I ett av dessa, EuroCPS, är LTU och ProcessTI.EU partners.

Det nya klustret har en finansiering motsvarande 26 miljoner euro. Pär-Erik Martinsson och Jonny Johansson är kontaktpersoner via LTU och ProcessIT.EU.

Läs mer om forumet Smart Anything Everywhere, den 26 – 27 mars 2015.