Susanne Timsjö, programchef för PiiA, vill se fler samarbeten

Banbrytande samarbeten kring processindustriella problem med nya radikala innovationer är något som Susanne Timsjö, ny programchef för PiiA, Processindustriell IT och Automation, vill arbeta för.

Susanne Timsjö är ny programchef för strategiska innovationsprogrammet PiiA och efterträder därmed Anders OE Johansson. Som ny programchef vill hon fortsätta arbetet med att skapa nya lösningar inom processindustrin tillsammans med företag, basindustrier, befintliga och potentiella leverantörsföretag.

”Att vara ute i industrin är vad jag verkligen brinner för; identifiera problem och applicera ny digital teknik och forskning för att lösa dem”, skriver Susanne Timsjö i ett pressmeddelande.

Hon betonar att PiiA jobbar på tre olika fronter. ”Den första fronten är att skapa insikt om och förståelse för att vi måste agera i processindustrin. Dels för att behålla vår konkurrenskraft och dels för att vara världsledande. Andra fronten handlar om att skapa aktivitet via inspirerande projekt. Tredje fronten är bredden, att sprida resultaten.”

Hon påpekar att det flera strategiska miljöer runtom i Sverige som arbetar för detta. Förutom ProcessIT Innovation nämner hon Automation Region, FindIT, Paper Province, Compare, Pic-LU och Pic-Li.

PiiA har två utlysningar per år, skriver Susanne Timsjö.  En i kvartal ett för projekt, och en i kvartal två för förstudieprojekt. Här ser hon gärna att nya icke traditionella leverantörer för processindustrin kommer in med ansökningar, ”för just nu utvecklas den digitala tekniken utanför industrin”.

Utmaningar som Susanne Timsjö ser inom industri och akademi är framför allt:

Nya konkurrenter: En utmaning för traditionella leverantörsföretag till processindustrin är att nya aktörer syns på marknaden. Till exempel så har Google och Apple kommit in i hemautomationsbranschen. Visst är steget stort till processindustrin, men ändå inte så stort med den kapacitet de företagen har.

Resursproblematiken: För att få den tillväxt vi ser finns i processindustrin måste vi arbeta för hållbarhet och skapa en resurseffektiv industri.

Kompetens: Se till att vi bygger världsledande kompetens i Sverige kopplat till digitalisering. Här måste också industrin bli bättre på att ta till sig den nya kompetensen. Vi måste också utveckla en industri där nästa generation vill arbeta.

Ny teknik: Industrin måste bli snabb att ta till sig ny digital teknik. När det gäller akademin ligger en utmaning i att börja jobba över institutionsgränser. Jag vill få akademin att jobba med forskning som kan skapa innovationer och radikala skillnader i processindustrin. Jag tror att vi i processindustrin till exempel behöver få in forskning inom beteendevetenskap och affärsmodeller. Det handlar inte bara om teknik.

Susanne Timsjö avslutar: ”För mig betyder samverkan att jobba tillsammans. För PiiA är det när basindustri, leverantörsföretag och akademi kan arbeta tillsammans som vi kan skapa de mest banbrytande innovationerna. Här kommer vi i framtiden se nya samarbeten, kanske mellan företag som tidigare varit konkurrenter. Vi kommer att behöva förändra och identifiera nya affärsmodeller så att alla i samarbetet vinner på det.”