På plats för heldag om surfplattor i industrin var Hans Bylesjö, IUC Västerbotten, Jonas Sjöberg och Kenth Johansson, båda Adopticum, Martin Gudmundson, Frostware, samt Jonas Holmlund och Sara Lindahl, Adopticum.

Surfplattor i industrin ger nya möjligheter

Industrin kan ha stor användning av surfplattor och smartphones för bland annat optisk mätning. Intresset var mycket stort när Adopticum och IUC Västerbotten bjöd in till en heldag om surfplattor, smartphones och appar i industriella miljöer.

– Det finns ett enormt intresse för det mobila, säger Christer Sörmark, från Corrvision Technology, och håller upp en surfplatta på vilken han monterat en extra kamera. Med den går det lättare att på olika platser inspektera högar med wellpapp för att se om deras skikt är raka eller kurviga.

Att mäta krokigheten på wellpappark inom massa- och pappersindustrin är en tillämpning som kunnat växa fram delvis genom stöd från ProcessIT Innovations och det är bara en av många nya tillämpningar som visas upp när Adopticum och IUC Västerbotten bjuder in till en heldag om hur surfplattor kan användas i industriella miljöer. På plats i Skellefteå finns ett 60-tal deltagare från såväl stora basindustrier som specialleverantörer, alla intresserade av hur de nya plattorna skulle kunna ge större mobilitet åt operatörer och medarbetare inom industrin.

Inspekterar slitage

– Kopplar vi till ett skal med en linjelaser blir det mycket enklare att vara ute i fält, då skulle en variant också kunna vara att utnyttja en smartphone, säger Lars Furtenbach från företaget Metso Minerals.

Metso tillverkar bland annat gruvkvarnar och Lars Furtenbach visar hur det skulle underlätta att inspektera slitage inne i kvarntrumman om den som utför inspektionen kan använda sig av en surfplatta med en extra linjelaser som utför mätningen.

Optisk mätteknik

Adopticum är ett centrum för industriell optik med säte i Skellefteå men även kontor i Umeå. Verksamheten har mycket hög kompetens inom optiska mättekniker och har länge arbetet inom olika områden som skogsindustrin, gruvnäringen, trafik, hälsovård, spel – ja, i stort sett alla områden där mätningar behöver utföras. ProcessIT Innovations har aktivt bidragit till att organisationen kunnat växa fram.

Jonas Sjöberg, teknisk fysiker från Adopticum, visar hur de senaste optiska tekniska tillbehören kan göra om surfplattan till ett mätverktyg med användningsområden som sträcker sig långt utanför hemmet.

Med en värmekamera kopplad till plattan eller en smartphone blir det enkelt för vem som helst att göra värmemätningar, med en 3D-applikation går det att skapa 3D-avbildningar av snart sagt vilka föremål som helst, berättar Jonas Sjöberg vidare och visar hur enkelt han skapar en 3D-bild av sin sko.

Appar ger mer dynamik till produkter

Hans Bylesjö från IUC Västerbotten ser stora möjligheter för industriföretag och leverantörer som vill koppla appar till sina produkter.

– Det innebär att vi kan förstärka de produkter vi redan. Du kan till och med ta en befintlig produkt som är gammal i sin livscykel och ge den nytt liv med nya tjänster genom appen som ger ett mervärde. Du får en mycket bättre användning av produkten och en bättre dynamik i den, säger Hans Bylesjö.

Under dagen medverkade även Martin Gudmundson från Frostware i Skellefteå som utvecklar appar för smartphones och surfplattor och berättade om infrastruktur, säkerhetsfrågor och val av plattformar för den som vill arbeta vidare med surfplattor och smartphones inom industrin.

Dan Johansson och Daniel Granlund, Luleå tekniska universitet, medverkade också med fler exempel på tillämpningar inom vitt skilda områden som smarta städer, e-tjänster och spelutveckling.

Ett 60-tal deltagare från Västerbotten och Norrbotten deltog under dagen.