Anders OE Johansson, CEO för ProcessIT Innovations, presenterade det strategiska innovationsområdet Processindustriell IT och Automation.

Strategiska innovationsområden lyfter Sverige till världsklass

Målet är satt högt. Sverige ska vara i världsklass år 2020 inom ett antal strategiska innovationsområden. Bland de utsedda framtidsområdena finns Processindustriell IT och Automation.

Konferensen Sveriges framtidsområden bjöd in intresserade att ta del av diskussioner kring svenska framtidsområden och visioner kring vad Sverige behöver stärka. Under dagen presenterades det arbete som gjorts inom strategiska innovationsområden.

– Sverige behöver skapa förusättningar för globala hållbara lösningar som kan skapa tillväxt och jobb för att vi därmed fortsatt ska vara en välfärdsnation, sade Mats Odell, ordförande i Riksdagens Näringsutskottt, när han inledningstalade på konferensen.

Intresset för konferensen var mycket stort med över 200 deltagare. Som inbjudare stod de tre myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas med syfte att presentera arbetet med ta fram ett antal strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

VINNOVA har det samlade ansvaret för samordning av insatserna och medel är avsatta för åren 2013-2016. Redan har fem områden utsetts men fler står på tur att också de få ekonomiska förutsättningar att skapa ett dynamiskt innovationsklimat.

Processindustriell IT och Automation

Ett av de fem områden som de tre myndigheterna redan beslutat satsa på är Processindustriell IT och Automation. Finansieringen är mycket omfattande. De fem program som initialt valts ut kommer att få en långsiktig finansiering på upp till 200 miljoner kronor per år. Näringslivet bidrar med minst lika mycket vilket gör att det totalt kan handla om i storleksordningen en halv miljard kronor årligen.

– Processindustriell IT och Automation är ett område med en tydlig tillväxttrend, också globalt på flera olika marknader. Här finns stora möjligheter till branschöverskridande samarbeten, säger programchef Anders OE Johansson, när han från scenen får möjlighet att berätta om det strategiska innovationsområde han deltar i.

Bakom det strategiska innovationsområdet Processindustriell IT och Automation finns satsningen ProcessIT Innovations som är ett samverkanscentrum mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet och Automation region via SICS i Västerås samt processindustriella centran i Lund och Linköping.

Eftersom ProcessIT Innovations har sin verksamhet främst i norra Sverige finns stora möjligheter för aktörer från norra regionen att vara med i den nationella satsningen som bygger på  starka regionala  forsknings-,  utvecklings-  och innovationsmiljöer.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas har fått in ett stort antal förslag på agendor till innovationsområden, varav ett tjugotal presenterades muntligen från scen. Men i dentryckta Agendakatalogen som presenterades under dagen fanns långt fler, närmare ett femtiotal.