Foto: Fanny Routavara

Stort intresse för Process IT-dagen

Ett 100-tal representanter från IT-företag, universitetet, processindustrier, maskinleverantörer och myndigheter samlades 13 mars för att ta del av det fullmatade program som erbjöds under Process IT-dagen 2019.

Årets upplaga av Process IT-dagen hölls i Skellefteå och lockade ett stort antal deltagare. Dagen, som i vanlig ordning startade med att John Lindström och Per Levén, Process IT Innovations, hälsade alla välkomna, hade temat De stora tekniksprången – från buzzword till verklighet och bjöd på många intressanta föreläsningar och diskussioner kring digitalisering och processindustrin.

Förmiddagen bestod av fem huvudtalare: Johanna Björklund, Codemill, Ola Fagerström, Microsoft, Jeanette Lundqvist, Vattenfall, Mikael Nensén, AIT och Sara Sandberg, Ericsson, vars föreläsningar handlade om alltifrån AI och buzzwords till hur vindkraft är en stor möjliggörare för en fossilfri framtid. Förmiddagspasset avslutades med att Peter Wallin, PiiA, berättade om deras senaste utlysning och hur man går till väga för att söka finansiering hos de, därefter bjöds det på lunch.

Efter avnjuten lunch och tillhörande mingel, fick deltagarna välja bland tre föreläsningsspår: Gruva, mineral och metall, den skogliga värdekedjans digitalisering och verkstadsindustri och energi. Spåren som pågick parallellt under eftermiddagen hade fyra vardera föreläsare.

Under Gruva, mineral och metall fick deltagare bland annat lyssna till föreläsningar om gruvsimuleringar, IT- och cybersäkerhet, drönare samt fjärrstyrning i gruva. Det andra spåret, Den skogliga värdekedjans digitalisering, handlade om automatiserat skogsbruk, den skogliga värdekedjan – från avverkning till handläggning samt hur man med en simulerad miljö kan testa wellpapps egenskaper. Under tredje föreläsningsspåret, Verkstadsindustri och energi, fick deltagare bättra på sina kunskaper om Internet of Things, vindkraftverk samt industriell cybersäkerhet.

Process IT-dagen avslutades sedan i samlad grupp, med en kort sammanfattning av dagen.

Presentationer från Process IT-dagen 2019:
5G och Industri 4.0 – Sara Sandberg, Ericsson
Automatiserat skogsbruk – Magnus Karlberg, Luleå tekniska universitet
Bolidens stora satsning kring simulering – David Degerfeldt, Boliden
Fjärrskrotning – Lisa Önnerlöv, Boliden
Industriell cybersäkerhet – John Lindström, Luleå tekniska universitet
Internet of Things, historia och tillämpningar – Kary Främling, Umeå universitet
Vindkraftetableringar i Norrland – Christer Andersson, Vindkraftcenter
Cybersäkerhet i industri – Håkan Tyni, LKAB

Text och foto: Fanny Routovaara.

Johanna Björklund, Codemill, var dagens första talare, hon berättade bland annat om Ai samt buzzwords inom branschen.
Foto: Fanny Routovaara
Ola Fagerström, Microsoft, föreläste om mixed reality och gav exempel på hur tekniken kan användas inom industrin.
Jeanette Lundqvist, Vattenfall, berättade om hur de satsar på att vara fossilfria innan 2040 och hur vindkraftverk är en stor möjliggörare för detta.
Mikael Nensén, AIT, berättade om hur de använder sig av simuleringar för att motverka misstag i deras kunders fabriker.
Sara Sandberg, Ericsson, berättade om 5G och vad det egentligen innebär, hon avslutade sin föreläsning med att redogöra för hur bra 5G och Industri 4.0 hör ihop.