Stort intresse för Latinamerikas gruvindustri när Business Sweden, Georange och UD bjöd in till seminarium. Till höger några av deltagarna, från vänster Urban Wikman, Oryx Simulations, Magnus Arnqvist, Bergteamet och Robin Norrman, Process IT Innovations.

Stort intresse för Latinamerikas gruvindustri

Intresset är stort för svenska företags möjligheter och utmaningar att verka inom gruvsektorn i Latinamerika. Det märktes när ett seminarium kring ämnet nyligen anordnades i Umeå.

I samband med att Sveriges ambassadörer i Chile, Colombia, Peru, Mexiko och Uruguay besökte Sverige, inbjöd Business Sweden och Georange i samarbete med Utrikesdepartementet till ett seminarium om handeln med Latinamerika. Efter seminariet med påföljande lättare lunch fanns det möjlighet till möten med ambassadörerna samt representanter från Business Sweden.

Informationen från Sveriges ambassadörer gav en nära och spännande inblick i den starka tillväxt och potential som ryms inom Latinamerikas gruvindustri.

Eva Zetterberg, Sveriges ambassadör i Chile och Peru, inledde informationen om de möjligheter som finns för svenska företag i dessa länder. Hennes uppfattning är att svenska företag har ett gott rykte historiskt vilket underlättar.

Marie Andersson de Frutos, ambassadör i Colombia, Jörgen Persson, ambassadör i Mexiko, och Charlotte Wrangberg, ambassadör i Uruguay gav liknande intressanta bilder från sina respektive länder.

Från Västerbottens horisont kunde landshövding Magdalena Andersson och Region Västerbottens ordförande Erik Bergkvist berätta om den utvecklingspotential som finns i länet.

Bland punkterna på programmet under dagen presenterades även ett flertal praktiska affärsexempel på hur svenska företag etablerat verksamhet i Latinamerika. Med bland presentatörerna fanns bland annat Robin Norrman. ProcessIT Innovations, och Urban Wikman, Oryx Simulations.

Mer information om seminariet och föreläsarnas presentationer finns på Georanges webb.