Inom projektet Vision System research Platform har Tobias Andersson forskat för att ta fram teknik som gör det enklare att storleksbestämma partiklar.

Storleksbestämning av partiklar en utmaning för forskare

Senaste året har varit intensivt för Tobias Andersson. Han har avslutat sina doktorandstudier med en avhandling om storleksbestämning av partiklar och dessutom blivit pappa för andra gången. Inte undra på att Tobias trivs.

Avhandlingen som lades fram vid Institutionen för Systemteknik vid Luleå tekniska universitet mottogs väl och nu njuter Tobias av att få lite mer tid tillsammans med sönerna Enok och Vide. Bygga torn och tågbana och följa pojkarnas utveckling dag för dag är minst lika omtumlande som att vara forskare.

Avbildande mätsystem

Det finns en nyfikenhet och upptäckarglädje hos sönerna som på ett sätt går igen i Tobias forskning om avbildande mätsystem. Samma iver som sönerna har inför att upptäcka och förstå omvärlden finns också hos deras pappa forskaren Tobias när han vill utveckla nya metoder för att storleksbestämma partiklar på exempelvis ett transportband inom gruvindustrin.

Tobias berättar om hur en av sönerna en gång tog en penna, ritade en cirkel och plötsligt sa boll för första gången.

– När han sedan försökte rita cirkeln en gång till lyckades han inte få den rund. Då sa han trasig, berättar Tobias och ler.

Det finns djupa paralleller till forskning  i den söta historien. Där finns en längtan efter att se samband, att formulera och kunna beskriva det man har framför sig.  För sonen handlar det om att förstå vad en rund form är. För Tobias handlar det också om att förstå olika former men med metoder som grundar sig i algoritmer för bildanalys, statistik och matematik.

Ny teknik för storleksbestämning

Tobias Andersson har deltagit i det mättekniska projektet VSP, Vision System research Platform, som är ett samarbete mellan ProcessIT Innovations, Digipolis i Kemi, Luleå tekniska universitet och Kemi Tornio University.

– Tack vare VSP har jag kunnat fokusera på att storleksbestämma stenar på transportband. Det har varit mitt stora mål med forskningen att möjliggöra teknik för detta, berättar Tobias.

Han ser forskningen som direkt tillämpbar i gruvindustrins produktionskedja från att berget sprängs till stenblock, för att sedan krossas och malas till allt mindre partiklar.

Komplicerad uppgift

– Att storleksbestämma partiklar som pellets på ett transportband eller krossad sten är en komplicerad uppgift. Idag tar man ofta manuellt ut prov men det är en metod som är tidskrävande och svaren från analysen kan dröja timmar. Om man istället kan utveckla en automatiserad bildanalys av partiklarna på transportbandet kan man få direkt svar på analysen av deras storlek, säger Tobias Andersson.

Med en sådan metod kan produktionen bli mer effektiv med tydligt minskad energiåtgång. Det är då också en insats för miljön som är viktig för Tobias och ger särskilt värde åt hans forskningsresultat. Och i förlängningen en insats för hans två pojkar där hemma och deras möjlighet att få växa upp i en värld som är hållbar och miljövänlig.