Jerker Delsing, professor vid Luleå tekniska universitet, är projektkoordinator för Arrowhead.

Stora framgångar för Arrowheadprojekt

Europas hittills största forskningsprojekt inom automation – Arrowhead – är i mål och på väg att avslutas.

– Vi har levererat långt bättre än någon vågade hoppas när projektet startade, säger Jerker Delsing, projektkoordinator och professor i industriell elektronik vid Luleå tekniska universitet. Jerker Delsing är även styrelseledamot i ProcessIT Innovations.

Produkter, företag och avknoppningar

Flera produkter som innehåller Arrowhead-teknologi finns redan på marknaden, till exempel laddstationer för elbilar och kärl för glasåtervinning som själva meddelar när de behöver tömmas. Det har också skapats fyra företag efter avknoppningar från projektet och minst tre pågående EU-projekt använder redan Arrowhead Framework.

En bok om Arrowhead Framework har precis släppts och under projekttiden har Jerker Delsing bjudits in till konferenser och mässor över hela världen för att prata om hur framtidens automation kan byggas, inte minst i form av flertalet keynote-uppdrag.

– Det känns som vi gjort något riktigt bra. Arrowhead Framework introducerar ett nytt sätt att tänka molnteknologi som stödjer centrala krav på automationssystem, till exempel real-tid, säkerhet, skalbarhet och enkel engineering. Det åstadkoms med hjälp av lokala moln som är autonoma och med väldefinierad isolation från det öppna internet. Resultatet går i dag under namnet Arrowhead Framework och finns som open source.

Automation för framtiden

Arrowheadprojektet drog i gång i 2013. Med sina nästan 80 parter och en budget på 68 miljoner euro har projektet klassats som det största i sitt slag i Europa. Bland parterna återfinns industrijättar som Schneider, Metso, Thales, Acciona, SKF och Honeywell.

Projektets fokus ligger på automation för tillverknings-, process- och energiindustrin och syftet är att hitta metoder för förbättrad kommunikation mellan inbäddade automationssystem, byggt på så kallad tjänsteorienterad arkitektur. I dagsläget krävs det såväl avancerad design som stora personella insatser när ett stort antal enheter ska kopplas samman och kommunicera. Större samverkan mellan enheter förväntas effektivisera produktionsflöden och samtidigt minska till exempel energiförbrukningen.

– Vi antog två stora utmaningar när projektet började: att skapa informationsinteroperabilitet mellan enheter och att kunna integrera automationssystem med sådana enheter. Den framtagna tekniska lösningen är Arrowhead Framework som baserar sig på tjänsteorienterad arkitektur, SOA-teknologi, säger Jerker Delsing.

– Helt i linje med vår vision har vi genomfört 26 demonstrationer av industriellt och kommersiellt intressanta automationslösningar inom fem olika applikationsdomäner. Demonstrationerna har handlat om allt från att spara energi och ökad informationssäkerhet i olika system till förbättring av underhåll.

Vad har varit Arrowheads styrka?

– Arbetssättet och projektstorleken; genom hela projektet har vi haft ett tydligt centralt teknikmål om IoT-interoperabilitet och integrabilitet vilket lett till Arrowhead Framework. Genom demonstrationer har vi fått testa och verifiera centrala tekniker vilket resulterat i ett ramverk för interoperabilitet och ett system för integrabilitet plus ett stort antal automationsinnovationer. Mer än 15 produkter som tagits fram i projektet är tagna till marknad och har redan en omsättning på fem till tio miljoner euro. Det tycker jag visar på styrka, avslutar Jerker Delsing.

Text och foto: Linda Alfredsson.