Stor satsning på starka regionala innovationsmiljöer

ProcessIT Innovations är en av flera Vinnväxt-vinnare som får stöd av Vinnova. Nu har ytterligare tre Vinnväxt-miljöer utsetts som ska stärka regioner i Sverige.

Vinnova fortsätter satsa på starka regionala innovationsmiljöer. Tre nya Vinnväxt-initiativ får finansiering i tio år.

De tre miljöer som får stöd finns i Värmland, Östergötland och Västra Götaland och ska nu bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Initiativen får finansiering i tio år och handlar om digitalisering av hälsotjänster, framtidens jordbruksteknologi och omställning till klimatledande processindustri.

Satsningarna får finansiering genom Vinnovas program Vinnväxt och målet är att de inom tio år ska vara etablerade som internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer. Det är regionala initiativ där aktörer inom näringsliv, forskning, politik och offentlig verksamhet arbetar tillsammans.

– För att skapa tillväxt som är långsiktigt hållbar behövs innovation och vi måste ställa om hela system för exempelvis produktion och välfärdstjänster. De regionala innovationsmiljöer vi nu satsar på har potential att bli internationellt lyskraftiga och därmed viktiga för Sverige, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Nu har Vinnova tagit beslut om att finansiera tre nya initiativ med totalt närmare 200 miljoner under tio år. De regionala aktörerna kommer att skjuta till minst lika mycket i form av pengar och eget arbete.

Följande innovationsmiljöer får finansiering:

DigitalWell Arena, Värmland Initiativet ska utveckla ett tillväxtskapande ekosystem för användardriven innovation av individanpassade digitala hälsotjänster. Digitalisering inom offentlig verksamhet kan öka tillgängligheten inom välfärden och samtidigt öka kvalitet och kostnadseffektivitet. Processledare: Jeanette Köster, Compare

Agtech 2030, Östergötland Lantbruket genomgår en teknologisk omställningsprocess och möter därmed stora utmaningar. Målet är att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet. Innovationsmiljön ska även arbeta med utveckling av nya affärsmodeller och annat som påverkas av den nya teknologin. Processledare: Per Frankelius, Linköpings universitet

Klimatledande Processindustri, Västra Götaland I Västsverige finns merparten av Sveriges raffinaderikapacitet och Sveriges största kemiindustrikluster. Initiativet ska leda till en övergång från en industriregion baserad på fossila råvaror till en region där industrin är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror. Processledare: Caroline Löfgren, Johanneberg Science Park

Fakta om Vinnväxt Syftet med programmet Vinnväxt är att skapa hållbar tillväxt i regioner genom utveckling av internationellt attraktiva innovationsmiljöer inom specifika styrkeområden. Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ett jämställdhetsperspektiv ska vara en integrerad del i arbetet. Programmet har pågått sedan 2001 och omfattar i dag 14 innovationsmiljöer runt om i landet.