Bilder ur ProcessITs verksamhetsberättelse 2011.

Starkt år speglas i ProcessITs verksamhetsberättelse 2011

När ProcessIT presenterar verksamhetsberättelsen för 2011 är det med en återblick på ett intensivt år. En nationell kraftsamling för automationsfrågor inom processindustrin och en mycket positiv internationell utvärdering är några nedslag ur berättelsen.

– Jag har framfört det tidigare och jag betonar det än en gång. ProcessIT Innovations ambitioner ska vara höga med ett uttalat mål att kraftfullt stärka vår tillväxt, och göra landets norra region mer synlig på ett nationellt plan men också på en europeisk nivå, skriver Chris Heister i ledaren för ProcessIT Innovations verksamhetsberättelse 2011.

Chris Heister har under åren 2010 -2011 varit ordförande för ProcessIT. När hon under 2012 går från att vara landshövding i Västerbotten till att överta samma uppdrag i Stockholms län tar hon med sig många erfarenheter av den framgångsrika processindustrin i norra Sverige, skriver hon.

I verksamhetsberättelsen återfinns även satsningens ledare Anders OE Johanssons och Per Levéns tankar om ProcessITs fortsättning efter 2014 då VINNOVAs tioåriga finansiering upphör. Läs även om den internationella utvärderingen av ProcessIT som ger ett mycket högt betyg till satsningen med ord som ”imponerande” och ”utmärkt arbete”. Den nationella agendan kring en kraftsamling för automationsfrågor inom processindustrin speglas även liksom ett stort antal av de projekt som drivs inom ProcessIT.

Ladda ner .