5G utbyggnaden i Umeå och Luleå kommer ge städerna en unik position för framtida samhällslösningar. På bilden representanter från Umeå: Anders Sylvan, Västerbottens Läns Landsting, Mats Berggren, Umeå Energi UmeNet, Hans Lindberg, Umeå kommun, Katrine Riklund, Umeå Universitet, Robert Winroth, Ordförande för Umeå 5G, Anders Kjellander, Umeå Science Park, and Peter Juneblad, Umeå kommun.

Starka testmiljöer för 5G i norra Sverige

Både Luleå tekniska universitet och Umeå universitet satsar på testmiljöer för 5G.

Luleå tekniska universitet ska bygga en testmiljö för femte generationens mobiltelefoninätverk, 5G. Syftet med 5G-projektet är att etablera en forsknings- och innovationsmiljö inom 5G där företag, studenter och organisationer tillsammans kan testa nya idéer, tillämpningar och användningsfall.

– Vi är jätteglada över att få en av de första 5G-installationerna som görs i Sverige, säger Karl Andersson, projektledare och tf. verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik.

Ett trettiotal företag och organisationer har uttryckt intresse för att delta och projektet ligger redan i startgroparna för att komma igång. Tanken är att samverkan ska bidra till större och snabbare utvecklingssteg och att nya produkter, tjänster och erbjudanden kan nå en större marknad. Arbetet med testmiljön kommer att bedrivas inom ramen för projektet Wireless Innovation Arena.

– Visionen är att vi blir ett 5G-universitet med stort deltagande bland universitetets studenter, fortsätter Karl Andersson.

5G i Umeå

En liknande satsning görs vid Umeå universitet. En hel teststad ska byggas som innebär att Sverige tar tätposition inom 5G-utvecklingen.

Umeå ligger därmed först ut med en omfattande testmiljö av 5G i stora stadsområden. Fem offentliga aktörer i Umeå ingår i satsningen som bland annat innehåller det första 5G-universitetssjukhuset och 5G-universitetet i Europa. Satsningen bidrar till att Sverige kan ta en tätposition inom 5g-utvecklingen.

– Umeå ska bli ett självklart val för alla företag och invånare som vill testa, utveckla och använda lösningar för framtidens digitala samhälle, säger Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå.

– Det finns alltid utmaningar med att vara först inom nya områden, men den utmaningen tar vi gärna i Umeå. Vi ser fram mot att bedriva forskning, utveckling och utbildning inom 5G för att skapa ny kunskap så att Umeå ska kunna fortsätta erbjuda digitala tjänster i framkant för sina invånare, och vara attraktivt också i framtiden, säger Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet.