Anders OE Johansson, CEO vid ProcessIT Innovations

Starka resurser inom ProcessIT

– De nätverk som vi tillsammans har och utvecklar inom ProcessIT Innovations är en av de viktigaste pusselbitarna för att vår verksamhet ska bli framgångsrik, säger Anders OE Johansson, CEO för ProcessIT Innovations.

Jag tror inte att vi kan övervärdera de goda relationer som utvecklas i gemensamma projekt, arbetsmöten och under konferenser. Det är just i detta som grunden ligger för att våra aktiviteter ska kunna bidra till ökad tillväxt i form av nya IT-baserade produkter och tjänster för basindustrin.

När vi nu blickar framåt i 2010 ser vi att vi har mycket goda förutsättningar för den resa vi börjat. Vi har en fantastisk resurs i form av kunskap, erfarenhet och idérikedom hos de entreprenörer, forskare, industriledare och övriga som ingår i nätverket som tillsammans med våra ökande medel blir kraftfulla resurser för ännu flera FoU projekt.

Under det kommande året hoppas jag därför att dessa goda resurser tillsammans med ett fortsatt starkt nätverk nyttjas ännu mer.

Min önskan och uppmaning inför det kommande året är därför enkel och klar. Ser man reella behov ute hos basindustrin som man också ser en lösning på och där forskningresultat kan ha en betydelse så vill vi gärna att man nyttjar de resurser och det nätverk som finns inom ProcessIT Innovations. Tillsammans kan vi mer.

Bilden ovan: Anders OE Johansson, CEO ProcessIT Innovations