SUrfplattor i gruvbrytning är ett exempel på teknik som Boliden använder. Foto: Boliden/Tomas Westermark.

Stark samverkan ger hållbar gruvindustri

Ett självkörande gruvfordon som börjar brinna kan begå självmord genom att ta sig till en plats där branden gör minst skada och brinna upp. Det var ett exempel på ny revolutionerande teknik i gruvnäringen som nämndes under Euro Mine Expo.

Under gruvmässan Euro Mine Expos första dag i Skellefteå visar närings- och innovationsminister Mikael Damberg stor enighet med Bolidens vd, Mikael Staffas, om gruvnäringens viktiga roll i omställningen till minskade fossilutsläpp och mer hållbara samhällen.

Mikael Staffas gav flera exempel på effektiviteten i Bolidens gruvdrift. En stor del av denna effektivitet har, enligt honom, åstadkommits genom användande av ny teknik, som tagits fram genom att öppna upp deras anläggningar för forskning och utveckling av denna teknik.

Här har exempelvis Vinnväxtinitiativet ProcessIT Innovations varit delaktig i många olika projekt genom åren. Boliden har också haft en ständig plats i ProcessIT Innovations styrelse.

Surfplattor och 5G

Ett exempel som Mikael Staffas nämnde är att Boliden inte längre har förmän, utan delegerat ansvar, något som innebär att medarbetare med surfplattor som ger mobil tillgång till ett helt kontrollrum också kan fatta alla beslut som behövs. Ett annat exempel är taggar som visar var varje medarbetare är och som ger möjlighet att jobba ensam med bibehållen säkerhet. Man behöver exempelvis inte arbeta i par för säkerhets skull. Andra exempel är datakommunikation i 5G samt förarlösa fordon.

– Volvo spenderar sina pengar i våra gruvor för att ta fram tekniken. Vi övervakar noga hur det ska ske, säger Mikael Staffas.

Han pekar vidare på att anledningen till att använda förarlösa fordon inte är den som många tror.

– Ett exempel är bränder, som man verkligen inte vill ha i en gruva. Normalt, om en gruvtruck börjar brinna, behöver vi skydda föraren genom att göra det möjligt för föraren att lämna fordonet. Men fordonet kan stå på ett mycket olämpligt ställe där den kan bränna ner all möjlig infrastruktur. Om man har en förarlös gruvbil som upptäckt att den börjat brinna, kan den begå självmord genom att ta sig till en plats där branden gör minst skada och brinna upp. Det ger möjlighet att planera gruvor på ett helt nytt sätt eftersom man inte behöver ta hänsyn till förarnas säkerhet, säger Mikael Staffas.

Han tog också upp exemplet ventilation, som med ny teknik kan styras till där människor och maskiner befinner sig och ge ”ventilation on demand”. Dessutom har Boliden startat ett pilotprojekt för att elektrifiera gruvtransporterna i Aitik genom att skapa en 700 meter lång bana med kontaktledningsnät där fyra truckar, likt järnvägslok, är kopplade till med strömavtagare på taket. Det beräknas spara över 800 kubikmeter diesel varje år.

Näringsministern i Guldstaden

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg berättar att han är glad att vara i Sveriges guldstad när han talar på Euro Mine Expo.

– Vi befinner oss i området av en av de rikaste mineralfyndigheterna i världen. Gruvindustrin i området, inte minst representerade av Boliden, är en av de mest konkurrensutsatta branscherna i världen, det här är ett av de mest hållbara områdena av gruvbranschen i världen men gruvnäringen är också en de mest innovativa branscherna i Sverige, säger Mikael Damberg.

Enligt honom är Northvolts batterifabrik, som ska byggas i Skellefteå, ett bra exempel på en ny, hållbar omvandling i ekonomin som kommer att vara beroende av mineraler och metaller.

– Detta är en samhällsfråga vi måste fokusera på, säger Mikael Damberg.

Han säger sig vara optimistisk och har aldrig tidigare sett ett så stort intresse för denna industrisektor.

– Debatten handlar allt mer om hur gruvdrift är en del av det moderna samhällets lösningar, inte en del av dess problem.

Öka produktionen

Enligt ministern måste Europa, för att säkra tillgången på råmaterial, öka produktionen. Dessutom konsumerar Europa 20 procent av världens råmaterial, men producerar bara 5 procent.

– Norden har en stor del av de råvaror som behövs i dagens ekonomi, säger Mikael Damberg.