Jennie Söderström och Clas Engström från SP Processum tog emot miljöpriset som delades ut av Landstingets miljöchef Olle Bertilsson, i mitten.

SP Processum får miljöpris av Landstinget Västernorrland

SP Processum har tilldelats Landstinget Västernorrlands externa miljöpris 2014 för att man tillsammans med 22 medlemsföretag har skapat ett nav för framtidens bioraffinaderi.

Prissumman är på 25 000 kr och kommer att användas till att främja miljöfrågor bland barn och ungdomar.

– Det känns väldigt roligt att det mångåriga miljö- och utvecklingsarbete som SP Processum och våra medlemsföretag, tillsammans med partners inom akademi och samhälle, bedriver uppmärksammas på detta trevliga sätt, säger Clas Engström, VD SP Processum. Det ger oss mycket inspiration att fortsätta utveckla nya produkter från skogen.

Bakgrunden till priset är att Landstinget varje år delar ut ett externt miljöpris och ett internt miljöpris. Syftet är att uppmärksamma och belöna en insats av värde för livsmiljön i Västernorrland. Miljöfrämjande prestationer samt forsknings- och opinionsbildande insatser kan belönas.

I sitt tacktal vid prisutdelningen, som skedde vid en högtidlig ceremoni i samband med Landstingsfullmäktiges sammanträde, gav Clas Engström en framtidsbild av möjligheterna att ersätta olja med nya produkter från skogsråvara och att politiken har en mycket viktigt roll i denna systemförändring när det gäller att skapa efterfrågan på gröna produkter med hjälp av upphandling och styrmedel.

– Till exempel är halsduken jag har runt halsen tillverkad av en gran, berättade Claes Engström. Vi har även tagit fram foder till odlad fisk från skogsråvara, drivmedel och gröna kemikalier är andra exempel där skogen är basen för många nya och miljövänliga produkter.

SP Processum är värd för VINNVÄXT-vinnaren Framtidens Bioraffinaderi, och har genom åren haft ett flertal samarbeten med ProcessIT Innovations.