Komatsu Forest fick pris på Umeågalan 2010 för sin marknadsföring där man använder sociala medier för att berätta om sina skogsmaskiner.

Sociala medier och skogsmaskiner

Att skogsmaskiner kan lanseras med sociala medier visar Komatsu Forest som vann pris på Umeågalan 2010.

Umeågalan är årets stora händelse inom näringslivet i Umeå kommun då framstående företag hyllas för sina insatser. Bland vinnarna under detta år syntes flera företag som på olika sätt framgångsrikt klarat av att utveckla och använda sig av IT-tjänster, sociala medier och digitala kanaler. Ett av dessa är skogsmaskintillverkaren Komatsu Forest.

Komatsu Forest hör hemma i en bransch som kanske inte alltid kopplas samman med nya sociala medier och stark närvaro på internet. Men när företaget utsågs till Årets Marknadsförare 2010 på Umeågalan så är det just förmågan att ta till sig nya digitala kanaler som juryn lyfter fram i sin motivering.

Skogsmaskiner på YouTube

Utmärkelsen till Komatsu Forest baseras framför allt på förra årets lansering av nya produkter, där man genom kampanjen ”Quality comes in red” använde sig av annat än traditionella media och tänjde på gränserna för hur skogsmaskinbranschen normalt har uttryckt sig. Webben inklusive bland annat YouTube blev centrala kanaler och på världens största skogsmässa Elmia Wood dansade skogsmaskinerna till tonerna av tung hårdrocksmusik.

Juryn för Umeågalan 2010 skrev i sin motivering till priset: ”Det är ett företag som med riktade webbkampanjer, videocommunities och produktplacering på YouTube fångat nya kundsegment och tagit nya marknadsandelar. Som när finanskris och elände fick världens ekonomier att krampa, hade modet och kraften att inleda en global offensiv som fick konkurrenterna att häpna och kunderna att köpa. Och som – det här är faktiskt sant – fått sina tunga produkter att dansa till ännu tyngre hårdrocksmusik!”