Seminarium: Cybersäkerhet – hur klarar Sverige det pågående kriget?

Digitaliseringen av samhället innebär stora möjligheter för företag, myndigheter och organisationer, men också nya hot och risker. Cyberattacker runt om i världen är redan en realitet.

Luleå kommun, i samarbete med Luleå tekniska universitet och Luleå Näringsliv, bjuder in till ett heldagsseminarium fredag 20 april 2018 med föreläsare från hela landet som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring det högaktuella ämnet cybersäkerhet.

Vad kan vi göra för att skydda oss inför digitala hot från omvärlden? Hur ser det svenska digitala totalförsvaret ut och hur ska det kompetensförsörjas?

Seminariet inleds med en minimässa med lokalt anknutna företag inom cybersäkerhetsområdet.

Bland de medverkande finns John Lindström, processledare för ProcessIT Innovations, Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security, Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Dag Hartelius är generaldirektör på FRA, m fl.

Se program och anmälan.