Kristiina Oksman presenterade forskning kring nanocellulosa.

SCOPE stöder nya lösningar inom massa- och pappersindustrin

Lägre energikostnad i massa- och pappersbruk, nanocellulosans framtid, biorening med NIR-teknik och bättre körbarhet i anläggningar. Bredden inom ProcessITs satsning SCOPE är fortsatt mycket stor.

Uppslutningen var som vanligt mycket god när ett trettiotal deltagare från massa- och pappersindustrier, it-leverantörer och universiteten i Umeå och Luleå möttes i Piteå, 12 oktober 2011, för uppföljning av arbetet inom SCOPE och presentation av spännade framtidslösningar. SCOPE är en satsning inom ProcessIT Innovations för automationsfrågor, it-lösningar och inbäddade datorsystem inom massa- och pappersindustrin.

Bredd på uppslutningen till SCOPE var det vid mötet i oktober 2011.

Bredd på uppslutningen till SCOPE var det vid mötet i oktober 2011.

Pär Erik Martinsson, projektledare i SCOPE, inledde dagen med att ge en översikt över de 20-tal projekt som bedrivs inom SCOPE samt hur budgeten fördelas på olika fokusområden. Under dagen presenterades sedan ett flertal projekt. Här följer ett axplock:

Patrik Törmänen och Hussein Jaffal presenterade ett projekt som möjliggör att elnotan kan minskas rejält genom att  man inom ett processavsnitt anpassar produktionen så att anläggningen körs maximalt då elpriset är lågt (normalt nattetid). En förutsättning är här att det finns en viss överkapacitet och man har möjlighet till att under kortare perioder lagra produktionen från processavsnittet.

Patrik Törmänen presenterade projekt om lägre energikostnader genom att utnyttja elprisets variationer.

Patrik Törmänen presenterade projekt om lägre energikostnader genom att utnyttja elprisets variationer.

Torgny Mossing och Paul Geladi informerade om försöken att mäta tillflödet av COD (Chemical Oxygen Demand) till bioreningsanläggningar med NIR-teknik (Near InfraRed). Målsättningen är att undersöka om man kan mäta detta i realtid för att på så sätt bättre kunna styra biorenings och andra avloppsanläggningar, vilket skulle ge sänkta kostnader och minskad miljöpåverkan. Resultatet ser så här långt mycket lovande ut men fler mätningar behövs och projektet planeras drivas vidare.

Torgny Mossing berättade om bättre styrning av biorenings- och andra avloppsanläggningar.

Torgny Mossing berättade om bättre styrning av biorenings- och andra avloppsanläggningar.

Mikael Håkansson gav en lägesrapport från projektet massaindex som är en av SCOPEs större satsningar. Projektet behandlar kopplingen mellan slutprodukternas och pappersmassans kemiska, fysikaliska och mekaniska egenskaper. De långsiktiga projektmålen är att öka körbarheten och styrbarheten för tillverkningsprocessen samt minska processvariationerna och resursförbrukningen.

Under rubriken spännande framtidslösningar kan särskilt Kristiina Oksman presentation om nanocellulosa lyftas fram. Nanocellulosa är ett material som kan  utvinnas ur träfibrer. Det har exceptionella styrkeegenskaper, är väldigt lätt och har den stora fördelen att helt baseras på förnyelsebara råvaror. Kristiina gav en intressent och initierad bild av tillverkningsprocessen för nanocellulosa, dess speciella egenskaper och tänkbara användningsområden. Hon berättade också om den forskning som hon och hennes kollegor bedriver vid Composite Center Sweden i Luleå.

Presentationerna från dagen kan laddas ner i pdf-format här nedan.

. (Kristiina Oksman Niska)

. Reducering av elkostnader på returfiberavdelningen (Patrik Törmänen och Hussein Jaffal)

. (Johan Carlson och Mikael Håkansson)

. (Torgny Mossing och Paul Geladi)

. (Patrik Pääjärvi)

. (Harri Pikkarainen)

. (ProcessIT Innovations)

. (Kristiina Oksman Niska)