Flygbild över SCA Obbola utanför Umeå.

SCOPE-möte med studiebesök på SCA Obbola

ProcessIT Innovations branschprogram SCOPE för massa- och pappersindustrin bjuder in till konferens den 9 – 10 juni med bland annat studiebesök på SCA Obbola.

Under konferensen kommer såväl pågående som några av de avslutade projekten inom SCOPE att redovisas. En branschkartläggning av massa- och pappersindustrin är också aktuell liksom information om pågående ansökningar.

Deltagarna kommer även att ha möjlighet att delta på ett studiebesök vid SCA Obbola med en visning av de nya delarna i kemikalieåtervinningen, bland annat sodapannan, indunstningen samt vit- och grönlutshanteringen.

Se . Det kan också beställas hos Anders Jonsson.