SCOPE-möte i Umeå

Torsdag 21 och fredag 22 november, kommer det att arrangeras ett SCOPE-möte på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå. Mötet ingår i samarbetet mellan ProcessIT Innovations och massa- och pappersindustrin i norra Sverige.

Under mötet deltar representanter från CETEX-projektet. CETEX står för Cost-effective tailored extraction of high-value chemicals from low-cost conifer biomaterials och är ett FORMAS-finansierat forskningsprojekt. Projektet är ett samarbete mellan SLU och University of York.

Målet är att studera och jämföra olika metoder för att erhålla värdefulla kemikalier från skogsbiomassa med lågt värde som bark, grenar och andra bitar av träd.

Förutom företrädare för CETEX-projektet kommer det att finnas representanter från Processum, Adopticum, PulpEye AB och Minetec.

Registrera dig här.