Kristina Jonsson, som är processingenjör i Obbola, guidar Scope-deltagare sakkunnigt runt genom sodapannan, indunstningen, grön- och vitlutshanteringen.

SCOPE i möte om projekt besökte SCA Obbola

I ProcessITs branschprogram för massa- och papper SCOPE genomförs årligen två möten där resultaten från gemensamma projekt redovisas, branschfrågor diskuteras och möjligheterna till att ytterligare utveckla samarbetet ständigt finns på dagordningen.

Ett mycket uppskattat studiebesök vid SCA Obbola genomfördes där vi fick se de nya delarna i fiberlinjen. Kristina Jonsson, som är processingenjör i Obbola, guidade oss sakkunnigt runt genom sodapannan, indunstningen, grön- och vitlutshanteringen.

Kristina informerade också om att det pågår ett omfattande projekt som innefattar ombyggnad av kokeriet från batch till kontinuerlig kokning. När allt är klart kommer Obbola ha en fiberlinje av yppersta klass. Avslutningsvis hann vi med en snabbtitt på pappersmaskinen som fortfarande är en av världens bredaste linermaskiner.

Agendan för själva konferensen handlade denna gång i huvudsak om projektrapportering, en genomgång av finansieringsmöjligheter och avslutades med ett grupparbete där förslag på branschövergripande seminarier diskuterades.

Nytt projekt • . Mikko Mäkelä, SLU.

Slutredovisning (i presentationen för Massaindex finns också ett förslag till fortsättningsprojekt) •  .  Mikael Håkansson, LTU och Christer Söremark, Corrvision. • . Wolfgang Birk, LTU. • . Paul Gealdi, SLU. • . Thomas Storsjö, Pulpeye.

Ny ansökan • . Tomas Sandin, Eurocon MOPSsys och Wolfgang Birk, LTU.

Pågående projekt • . Katrin Jonsson, UmU.

Utbildning • . Tomas Eriksson, Optimation och Wolfgang Birk, LTU.

Branschanalys massa- och pappersindustrin Vinnova har gett ProcessIT Innovations i uppdrag att göra en branschanalys av den svenska massa- och pappersindustrin. Anders Jonsson gav en kort resumé av analysen som i sin helhet kommer att presenteras vid ett av Vinnova webb-sänt frukostmöte den 3 september.

Finansieringsmöjligheter Det finns många finansieringskällor och möjligheter att finansiera nya projekt. Då det är svårt att få en överblick och veta vilken inriktning alla har så ägnades tid åt en genomgång av de viktigaste.  • . Kennet Johansson, Länsstyrelsen Västerbottens Län. • . Lennart Edblom, UmU. • . Anders Jonsson, ProcessIT.

Grupparbete Ett förslag till fem branschöverskridande workshops diskuterades i grupparbetsform. Utöver de föreslagna kom det fram idéer om fler workshops men också nya projekt. Vi ska sammanställa förslagen, undersöka intresset med andra branschprogram som ProcessIT medverkar i och sedan successivt genomföra och utvärdera seminarierna.

Nästa möte är planerat hållas den 12 november, 2014. Vi återkommer om plats. Stort tack till alla för ert deltagande, många goda idéer och ett stort engagemang!

Scope-deltagare på besök i SCA Obbola.

Scope-deltagare på besök i SCA Obbola.