Jens Eliasson, vd och grundare för ThingWave.

Samarbete ska öka säkerheten i gruvor

AI är på väg att bli ett redskap att förbättra den övergripande säkerheten i gruvmiljöer. Luleå tekniska universitets forskare inom robotik och AI har startat ett samarbete med Luleåföretaget ThingWave med målet att utöka deras plattform med nya AI-funktioner.

Banbrytande resultat
– Samarbetet kommer att ge oss nya möjligheter att skapa banbrytande resultat inom AI och robotik, säger Jens Eliasson, vd och grundare för ThingWave.

Toppmoderna avkänningslösningar 
Företaget ThingWave är fokuserat på produktionsoptimering och säkerhet i industriella miljöer, såsom gruvdrift, övervakning av kritiska strukturer och produktionskedjor. Bolaget startade 2016 som en spin-off från Luleå tekniska universitet, baserat på mer än 15 års erfarenhet av uppkopplade inbyggda enheter av Jens Eliasson och Pablo Puñal Pereira. Idag producerar de toppmoderna avkänningslösningar för att öka säkerheten i gruvdriften, bland annat genom att mäta luftkvalitet och smarta bultar för att känna av strukturell deformation i underjordiska gruvor. Båda mätningarna är av största vikt för gruvindustrin som ett verktyg för att behålla säkerheten i den totala underjordiska verksamheten och särskilt efter en sprängning. Dock är dessa avkänningslösningar statiska och bygger antingen på att bära avkänningsanordningarna eller integrera dem i fordon och andra typer av maskiner och de smarta bultarna har en permanent strukturintegration. 

AI-baserad navigering av robotar
Mål med arbetet är att skapa en autonom datainsamling från gruvmiljön genom att automatisera insamlingen av luftkvalitet och smarta bultmätningar.  Detta kommer att göras genom bland annat robotiserad avkänning av luftkvalitet i gruvmiljöer och hoppas kunna leda till nya metoder för AI-baserad navigering av robotar på jakt efter stora koncentrationer av farliga gaser.

Jens Eliasson säger:
– Vi hoppas kunna nyttja den expertis som finns på Luleå tekniska universitet för att utöka vår digitaliseringsplattform med nya spännande egenskaper.

Robotar för säkerhet och snabbhet 
George Nikolakopoulos, professor i robotik och AI på Luleå tekniska universitet, avslutar:
– Visionen för gruvindustrin kännetecknas av 100 procent säker drift och minskade driftstörningar. Luftburna robotar kan utföra dessa typer av uppgifter helt säkert, mycket snabbare och överallt i gruvan. Detta kan också öka produktiviteten.

Mer om projektet:
Samarbetet är en del av AIDIHN, Applied Artificial Intelligence Digital Innovation Hub North. AIDIHN finansieras av EU:s strukturfond, Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten, Luleå kommun och Skellefteå kommun.

Målet är att övre Norrland ska bli Sveriges ledande region inom tillämpad AI, genom att erbjuda en innovationsmiljö som attraherar människor, investeringar och företag och skapar en långsiktigt hållbar tillväxt.

I AIDIHN arbetar forskare och doktorander tillsammans med små och medelstora företag i ett antal forskningsfokuserade delprojekt, som utgår från verkliga behov inom olika sektorer, för att bygga ny kunskap och hitta nya lösningar. Ett mål med projektet är att etablera ett innovationsekosystem/Digital Innovations Hub för att underlätta för små och medelstora företag att framgångsrikt använda AI i sin verksamhet.