Säkrare gruvor med interaktiva spel

Forskare vid Luleå tekniska universitet och spelutvecklaren Zordix från Umeå ska utveckla ett läromedel för säkerhet i gruvor. Serious games och gamification möter därmed gruvindustrins behov.

Zordix, ett innovativt Umeåbaserat företag fokuserat på digitalt nedladdningsbara spel, får anslag från Vinnovas utlysning Forska&Väx i konkurrens med 409 ansökningar i senaste omgången.

Forskningen i projektet sker i samarbete med forskare på Luleå tekniska universitet, LTU, som sedan tidigare forskar inom gruvindustrin. Tack vare Vinnova-satsningen kan samarbetet utökas ytterligare.

Interaktiv lärmiljö för gruvsäkerhet

Anslaget från Vinnova innebär att en interaktiv lärmiljö för säkerhet i gruvor skapad med spelteknik kan utvecklas. Mål och slutresultatet är en fungerande prototyp och en studie i hur den kan utökas till en färdig produkt för marknaden.

– Vi har under en längre tid arbetat med att designa en intuitiv och motiverande säkerhetsutbildning för gruvindustrin som vi nu kan realisera i en första prototyp. Intresset för säkerhetslösningar inom industrin är stor. Interaktiv utbildning är en ny spännande inriktning inom Serious Games som vi kan investera i och fortsätta expandera inom, säger Matti Larsson, VD för Zordix.

Interaktiv spelteknik ett naturligt steg

Projektets titel Träningsmiljö för gruvsäkerhet – med forskning på inlärning och motivation hänvisar till ett grundläggande behov inom gruvindustrin. Parallellt med befintliga utbildningar vill man stärka attitydarbetet och öka motivationen hos arbetare och entreprenörer att ta till sig och tillämpa säkerhetsföreskrifter.

– Redan idag kan vi se en spännande utveckling med visualisering av säkerhetsinformation i gruvor i form av bilder och animerade filmer. Interaktiva digitala applikationer som använder spelteknik är ett naturligt nästa steg, berättar Matti.

Om Serious Games Serious Gaming är en relativt ny gren inom utveckling av interaktiva applikationer och en del av datorspelsbranchen i synnerhet. Begreppet tillkom år 2003 och har sedan dess varit aktuellt på spelkonferenser över hela världen. Definition enligt Wikipedia: Ett serious game, eller applied game, är ett spel designat för ett primärt syfte annat än ren underhållning.

Om Gamification Gamification är ett ännu nyare begrepp från år 2008 och uppfanns initialt för att öka motivationen hos kunder för att sälja olika typer av produkter. Definition enligt Wikipedia: användandet av speltänkande och spelmekanik i en icke-spelkontext för att engagera användare att lösa problem.