Robusta optiska mätsystem ger tillväxt

Process- och verkstadsindustrierna har stora behov av optisk mätteknik. Men den måste vara robust och tillförlitlig för att kunna fungera i utsatta miljöer. För att möta dessa behov av en industriell nyckelteknik har ProcessIT tagit initiativ till att bilda ett regionalt kluster kring robusta optisk mätsystem.

Intresset är stort inom regionen och tillsammans med andra aktörerdrar man nu igång en regional samling för personer frånbasindustrin, tjänsteföretag, produktföretag och universiteten.Den gemensamma visionen med nätverket för robust optisk mätteknikär att stärka teknikområdet regionalt och därigenomskapa tillväxt.

Emil menar att det är viktigt för regionen och för teknikområdet att man genom det nya nätverket sprider kunskap och information mellan varandra. Det gör hela regionen än mer konkurrenskraftig.

– Inte minst finns det en förhoppning att vårt arbete leder till tillväxt, att det startas fler företag som kan verka inom eller dra nytta av optisk mätteknik.

Det här är viktigt, betonar Emil Hällstig. Inte minst behövs det fler produktföretag som kan sälja produkter på en internationell marknad och förhoppningsvis ska nätverket ge stimulans till att fler företag inom området startas. Som forskningssamordnare på Optronic ser Hällstig också fram mot att industrin och universitetens forskare genom nätverket ska kunna hitta igen varandra ännu bättre.

– Mycket handlar om att lära känna varandra och få information, att hitta kopplingar och se möjligheter. Utifrån våra olika erfarenheter och kunskaper kan vi göra samarbetet rikare och bredare.


Robusta lösningar nödvändiga

Att få tekniken med optiska mätningar att fungera ställer stora krav på utvecklarna och produkterna. Processindustrin har stort behov av tillförlitlighet, man ska måste kunna lita på mätningarna. Därför är ordet robusta viktigt i sammanhanget.

– Behöver man gå ut och tvätta av en sensor varje dag för att den ska fungera så är det en överhängande risk att man slutar använda den, säger Emil Hällstig.

Gentemot sina kunder har Optronic arbetat mycket med just robust teknik inom det optiska mätområdet.

– Ett konkret exempel är de mjölkningsrobotar vi arbetar med för DeLaval. När kossan ska mjölkas ska en robotarm hämta spenkopparna och sätta fast dem på kons spenar. Att hitta spenarna är ju centralt för mjölkningsrobotarna och den styrs då av en 3D-kamera, berättar Emil Hällstig.

Men miljön i ladugården är mycket krävande. Det är varierande ljusförhållanden, extremt smutsigt och bonden ska kunna spola av utrustningen. Det ställer stora krav på kapsling och tillförlitlighet.

– Gruvan är ju extrem på sitt sätt, det är dammigt och skitigt. Och för skördarna i skogsindustrin är det stora påfrestningar i form av olja och smuts för att inte tala om mekaniska stötar när utrustningen slår in i träd och stockar. Där ska utrustningen dessutom fungera i alla väder och i ett mycket stort temperaturområde.


ProcessIT är med

Personer som jobbar inom dessa olika områden och miljöer kommer nu att kunna träffas på möten och konferenser och inspirera varandra och förhoppningsvis hitta många gemensamma lösningar på de utmaningar man står inför.

Idén till det nybildade nätverket kom från ProcessITInnovations som genom flera av sina pågående projekt sett ett behov av samordning inom regionen kring optik och optisk mätning.

– ProcessIT gör ett bra jobb i att försöka hitta kontakter och stimulera samarbete. Det är dock en väldigt stor uppgift att få detta att fungera, säger Emil Hällstig, som själv tror att det nya nätverket kommer att bli en kompletterande del i arbetet med att stärka regionen.