Robotik för bättre konkurrenskraft

Robotik, intelligent automation och simulering kan hjälpa företag att förbättra sin konkurrenskraft och produktivitet. I projektet RoboSol kommer forskare från Luleå tekniska universitet att förmedla kunskap och demonstrera innovationer för att lösa faktiska utmaningar.

– Med hjälp av robotik, intelligent automation och simulering kan det utföras mycket svåra och farliga uppgifter, säger George Nikolakopoulos, professor i robotik och automation.

– Ny teknik kan alltså bidra till att människor får arbeta i säkrare miljöer och under säkrare arbetsförhållanden. Genom att förbättra företagens kompetensfärdigheter inom robotik och automationsteknologi kan vi möjliggöra visionen om en mer jämlik arbetsmarknad.

Gemensamma utmaningar

RoboSol är ett Interreg Nord-projekt och många företag i regionen, det vill säga de norra delarna av Sverige och Finland, kämpar med liknande utmaningar: långa avstånd mellan produktion och marknad, brist på kvalificerad arbetskraft och låg teknik- och produktivitetsnivå. I tillverkningsföretag till exempel, kan brist på arbetskraft och ett kompetensgap relaterat till praktiska tillämpningar av digitalisering, bli ett hinder för tillväxt.

– Den låga nyttjandegraden av digitalisering beror främst på otillräcklig kunskap om tekniska lösningar och dess fördelar, bristen på tillämpningsförmåga och låg investeringsvilja, säger George Nikolakopoulos.

– Den nya generationens robotik kan göra stor skillnad när det gäller modernisering av hantverksprocesser. I projektet kommer vi att försöka hitta nya sätt för företagen att möjliggöra och förbättra det arbete där robotar, automation och människor arbetar tillsammans. På det sättet kan vi generera mervärde för företagens värdekedjor.

Fältrobotik

I RoboSol-projektet kommer forskarna vid Luleå tekniska universitet att fokusera på tillämpningen av autonom robotiserad inspektion av industriell infrastruktur, till exempel kraftledningar.

– Vår forskargrupp i robotik har redan en betydande erfarenhet av fältrobotik, det vill säga att robotar verkar i realistiska miljöer utanför laboratorier. Resultatet av våra kommande demonstrationer förväntas inte bara ha en inverkan i regionen, utan också leda till flera spinoffer inom området robotik och AI och stärka samarbetet mellan Sverige och Finland.

RoboSol är ett treårigt projekt som finansieras av EU-programmet Interreg Nord. Den totala projektbudgeten är 8,6 miljoner kronor. Förutom Luleå tekniska universitet är Centria och T2 College partner i projektet.

Texten är hämtad ifrån LTUs hemsida.