Roboten som hälsar God Jul

Här kommer en julhälsning från Robotic Team vid Control Engineering Group på Luleå tekniska universitet som visar något av deras arbete.

Med önskan om God Jul från Luleå tekniska universitet.