ABBs robot Yumi är ett exempel på ny teknik som kan förändra industrin. Ett annat är uppkopplade fordon i gruvor. Foto: Mikael Hansson.

Robotar och uppkopplade fordon

Uppkopplade gruvfordon och robotar skapar nya möjligheter för gruvindustrin att bli mer effektiv och spara energi.

Svenska Dagbladet har nyligen i en artikel om Sverige som innovationsland berättat om försök hos Boliden med bland annat uppkopplade förarlösa lastfordon. Det är ABB som ligger bakom test av 5G-teknik i Bolidens gruva, så att alla gruvans maskiner och enheter ska kunna kopplas samman och kommunicera. I testprojektet samarbetar ABB, Ericsson, och Volvo med Boliden för att pröva sina tekniker tillsammans.

ProcessIT Innovations har också varit med inom projektet.

Läs artikeln i Svenska Dagbladet.