Lena Gustafsson, rektor för Umeå universitet, tar plats i ProcessIT Innovations styrelse. På bilden tillsammans med Anders OE Johansson, CEO för ProcessIT Innovations.

Rektor för Umeå universitet slår vakt om samarbete

Lena Gustafsson, rektor för Umeå universitet, tar en plats i styrelsen för ProcessIT Innovations, och visar därmed på vikten av ett nära samarbete mellan universitetet och industrin.

Lena Gustafsson utsågs till ny rektor för Umeå universitet under våren 2010. Hon kommer från en post som professor i bioteknologi vid Chalmers tekniska högskola och närmast har hon fyra års erfarenhet som vice generaldirektör vid Vinnova.

Det är en position som gett henne mycket god inblick i de utmaningar som industrin står inför vad gäller tillväxt och global konkurrens. En erfarenhet som kommer väl till pass när hon nu även går in i styrelsen för ProcessIT Innovations.

Att Umeå universitet och hon själv i egenskap av rektor finns med inom ProcessIT Innovations ser hon som en självklarhet när hon nu efterträder Ulf Edlund, tidigare prorektor, som suttit i styrelsen under flera år.

– Det finns ett dubbelriktat värde i detta samarbete både för universitetet och för samhället, säger Lena Gustafsson.

Hon påpekar med skärpa att långsiktiga satsningar är mycket viktiga och här är universitetens samarbete med ProcessIT Innovations en viktig del. Hon betonar också att under den senaste finanskrisen valde många industrier, trots att de var hårt ekonomiskt utsatta, att hålla i sina långsiktiga satsningar på utveckling och innovation. Det var ett klokt beslut, menar hon.

Anders OE Johansson, föreståndare för ProcessIT Innovations med många års erfarenhet av industriell verksamhet, är mycket glad över att Lena Gustafson tar en plats i styrelsen och han understryker vikten av samarbete mellan forskare, industrier och IT-företag.

– Vårt arbete inom ProcessIT Innovations är ett samspel där fokus är inriktat på att stärka industrin. Både forskningen och universitetens grundutbildning med studenternas examensarbeten är viktiga i det sammanhanget.