Sven-Erik Österberg landshövding Norrbotten, Maria Magdalena Holmgren, projektledare KIC RawMatTERS, Mikael Ramström, Atlas Copco Rock Drills AB, Jenny Greberg Luleå tekniska universitet och Interim Management Team HQ Berlin, Staffan Sandström Boliden Minerals AB, Monica Bellgran, forskningsdirektör LKAB och Pär Weihed professor Luleå tekniska universitet och ordförande för den nordliga noden.

Råvaruprojekt stärker industri och akademi

En fantastisk möjlighet har öppnats för nya jobb, nya företag, investeringar, hållbar forskning och utbildning när EU:s råvarusatsning RawMaTERS får en av sina sex noder i Luleå. RawMaTERS är EU:s största projekt inom råvaruområdet sedan den europeiska kol- och stålunionen bildades. Luleå tekniska universitet får en ledande roll i en av noderna.

– Det här är ett kvitto på att Luleå tekniska universitet är ett ledande Europeiskt gruvuniversitet, när det gäller utbildning, forskning och innovation inom råvaror. Jag ser fram emot att jobba med de här frågorna på europeisk nivå. Vi ska se till att satsningen blir en framgång som bidrar till utveckla Europeisk industri i en global konkurrenssituation, säger Jenny Greberg forskare inom gruv- och berganläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet och utbildningsansvarig vid RawMatTERS Interim Management Team HQ Berlin.

RawMaTERS är en miljardsatsning som ska öka Europas konkurrenskraft på världsmarknaden, vilket i sin tur är viktigt för Europas tillväxt och levnadsstandard. Den norra noden av RawMaTERS är ett samarbete mellan länderna Sverige, Danmark och Irland. Satsningen kommer att ha stora fördelar såväl nationellt som regionalt.

– Sverige och Norrbotten är beroende av att ha en konkurrenskraftig, innovativ och hållbar gruv- och mineralsektor. För Norrbotten är det en möjlighet och en utmaning att få ta del av denna innovationssatsning som kommer att ge ökad konkurrenskraft, nya företag och nya jobbtillfällen här i länet. Det är bra både för forskningen vid Luleå tekniska universitet och för näringslivet och kommer att stärka hela Norrbotten, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Vid en Kick-off för den nordligaste noden i EU:s nya råvarusatsning i Luleå på onsdagen medverkade ett 70- tal personer. De representerar alltifrån råvarurelaterat tung basindustri till svenska och danska forskningsinstitut, svenska och irländska universitet, forskningsfinansiärer, departement, länsstyrelser, m.fl.

Visionen för RawMaTERS är att vända Europas importberoende av råvaror till en framtida strategisk styrka. Tillgång på råvaror och försörjning av välutbildad personal är en kritisk faktor för industrin.

– Från LKABs sida ser vi det här som en fantastisk möjlighet att stärka vår gemensamma konkurrenskraft globalt. Det ger oss ekonomiska och politiska förutsättningar att kraftigt växla upp det innovationsarbete som pågår inom industri, akademi och institut, när det gäller den råvaru-relaterade verksamheten i Europa. Det är en stor prestation av alla inblandade att hämta hem det här, säger Monica Bellgran, forskningsdirektör vid LKAB

KIC RawMaTERS består av nära 120 partners från global industri, forsningsinstitut och universitet i världsklass från 12 länder.