Rapport från SCOPE-möte 12 november i Luleå

ProcessITs branschprogram för massa- och papper SCOPE genomför årligen två möten där resultaten från gemensamma projekt redovisas, branschfrågor diskuteras och möjligheterna till att ytterligare utveckla samarbetet ständigt finns på dagordningen.

Agendan för själva konferensen handlade den här gången i huvudsak om projektredovisning, information om utbildningsaktiviteter och projektansökningar samt ProcessIT Innovations planer för 2015 och framåt.

Projektredovisningar

Projekt som redovisades var:

• Trådlös mätning. Anders Jonsson, ProcessIT Innovations.

• Massaindex fortsättningsprojekt. Christer Söremark, Corrivision Technology.

• Fibermätning fortsättningsprojekt. Torbjörn Löfqvist, Luleå Tekniska universitet.

• Omvärldsanalys massa- och pappersindustrin i Sydamerika samt Pulp on Target. Öjvind Sundvall, PulpEye

Utbildning och seminarier

Utbildningar som redovisades var:

• Automationsutbildning. Wolfgang Birk, LTU och Tomas Eriksson, Optimation.

• Lean för processindustrin. Chalmers Education genomförde i samverkan med ProcessIT ett seminarium med Peter L King i Luleå den 20-21 oktober.  P L King från Lean Dynamics i USA är en erkänt världsledande expert på hur lean bäst ska tillämpas i processindustrin och vilka skillnader vid införande av lean man bör tänka på jämfört med hur lean tillämpas vid s.k. diskret tillverkning. Om intresse finns kommer ytterligare ett seminarium med samma inriktning att genomföras. Intresseanmälan kan skickas till Anders Jonsson.

Förstudieansökningar

ProcessIT Innovations har tillsammans med partners gått in med ett flertal förstudieansökningar till PiiA-utlysningen som stängdes den 30 september, 2014. Besked om vilka som beviljats väntas inom kort. Dessa förstudier har lämnat sin: Non-invasie pile-scanning Projektledare: Sara Lindahl. Sökande: Adopticum. Belopp: 500 000 SEK.

Extended conveyor belt system Projektledare: Kjell Olosson. Sökande: LTU. Belopp: 500 000 SEK.

Samspelseffekter mellanprocessvariabler och malning vid papperstillverkning. Projektledare: Johan Carlsson. Sökande: LTU. Belopp: 500 000 SEK.

Processindustriell IoT infrastruktur Projektledare: Katrin Jonsson. Sökande: Fältcom/UmU. Belopp: 457 000 SEK.

NIR för COBB-mätning Projektledare: Anders Nilsson. Sökande: Frontway AB. Belopp: 500 000 SEK.

Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster Projektledare: Paul Geladi. Sökande: SLU/Pulpeye. Belopp: 500 000 SEK.

Presentationer från mötet

Ett flertal presentationer hölls under Scope-mötet. Nedan återfinns material kring dessa.

ProcessIT 2015 och framåt samt workshop

ProcessIT Innovations har av Vinnova fått finansiering för åren 2015-2018. Under Scope-mötet konstaterades att tillgängliga medel måste användas så att alla medverkande parter drar nytta av dem samtidigt som vi bidrar till den utveckling som regionens offentliga aktörer vill se när det t.ex. gäller utveckling i inlandet, miljö- och energifrågor och mångfald.

Med det som bakgrund så genomfördes två workshops. I den ena deltog representanter från basindustrin och akademin. Där gjordes en s.k. SWOT över hur samarbetet inom ProcessIT/SCOPE ytterligare skulle kunna vässas. I den andra deltog representanter för SMF (små- och medelstora företag). Vid den tog man fram en SWOT över hur SMF kan växa med bibehållen lönsamhet. Båda ”SWOT-arna” gav många mycket bra uppslag till aktiviteter som vi kan genomföra för att bidra till regionens och näringens utveckling.  En sammanställning av utfallet kommer att skickas ut till mötesdeltagarna.

Vi räknar med att hålla nästa möte tillsammans med gruvprogrammet och återkommer om tid och plats.

Stort tack till alla för aktivt deltagande i mötet, många goda idéer och ett stort engagemang!