Anders OE Johansson menar att stödet för ProcessIT är mycket stort, men ytterligare finansiering behövs.

Projekt för nära 100 miljoner kronor

Nära 100 miljoner kronor investeras idag i ProcessIT Innovations olika projekt. Ett 80-tal olika företag och lika många forskare har deltagit i direkta samarbeten och aktiviteter och stödet för ProcessIT Innovations växer. Men ytterligare finansiering är nödvändig, menar Anders OE Johansson, CEO för ProcessIT.

Processindustrin har allt större behov av ökad funktionalitet och bättre kvalitet i system, produkter och tjänster. ProcessIT Innovations möter dessa behov med en öppen innovationsmiljö som erbjuder samverkan mellan basindustrier, IT-företag och forskare. Resultaten kan mätas i form av en snabbare utveckling av processer och system till en lägre kostnad.

Basindustrier, forskning och IT-företag

– Vårt uppdrag är att sammanföra process- och verkstadsindustrier, så kallade basindustrier, med IT-forskning vid universiteten och olika IT-företag. Vi gör det för att stärka basindustrin och öka IT-företagens internationella konkurrenskraft. Vi strävar också efter att etablera ett ledande europeiskt forsknings- och utvecklingscentrum med fokus på IT för basindustrin, säger Anders OE Johansson, CEO för ProcessIT Innovations.

Som strategisk metod erbjuder ProcessIT Innovations en öppen innovationsmiljö där regionens basindustrier kan presentera sina behov i möte med IT-företag och forskare från universiteten i Luleå och Umeå. Intresset för att finnas med i dessa sammanhang har vuxit kraftigt sedan starten 2004 och antalet samarbeten och aktiviteter blir allt fler för vart år.

– För att vår gemensamma verksamhet skall göra bra avtryck i Västerbotten och Norrbotten är en utvecklad och kreativ samverkan helt avgörande, menar Anders OE Johansson.

Behov av ytterligare finansiering

– Men vårt stora antal förstudier och förprojekt visar också på behovet av ytterligare finansiering för nya intressanta forsknings- och utvecklingsprojekt, understryker Johansson.

Under 2009 har ett direkt stöd till verksamheten getts av basindustrier som ABB, Boliden, LKAB, SCA, Skellefteå Kraft, Smurfit Kappa Kraftliner och SSAB.

Sammanlagt medverkade under 2008 hela 57 företag och 58 forskare i olika aktiviteter. Räknat från starten 2004 har ett 80-tal företag och ca 85 forskare deltagit i olika samarbeten.

Påtagliga konkreta resultat

Resultaten av aktiviteterna är mycket påtagliga. Fram till 2009 har sammanlagt 80 projekt resulterat itolv nya produkter och sex nya tjänster. Tolv nya processer eller metoder har också tagits fram genom olika samarbeten. Samtidigt har 22 nya arbetstillfällen skapats och sju arbetstillfällen kunnat bevaras.

Förutom ett kraftfullt stöd från basindustrier och IT-företag har ProcessIT Innovations också ett långvarigt stöd från kommunerna Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå, länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten samt Vinnova.