John Lindström och Petter Kyösti från ProcessIT Innovations är medförfattare till artikeln som vunnit pris som bästa artikel.

ProcessITs forskning håller bra kvalitet

ProcessIT-artikel om återvinningslogistik och Internet of Things prisas som bästa artikel på internationell konferens.

På 9th CIRP Industrial Product-Service Systems Conference, som genomfördes 19-21 juni 2017 i Köpenhamn, fick artikeln ”Optimizing Recycling Management Using Industrial Internet Supporting Circular Economy: A Case Study of an Emerging IPS2” priset som bästa artikel på konferensen.

Författarna Anders Hermanson och Mats Hellis från Adage AB samt John Lindström och Petter Kyösti från ProcessIT tyckte det var oväntat och kul med utmärkelsen även om artikeln hållit god kvalitet.

Artikeln är en fallstudie av ett högteknologiskt litet företag som tagit en idé om hur återvinningslogistik kan förbättras med hjälp av Internet of Things, industriellt internet och molntjänster från ett enkelt erbjudande till ett mer avancerat system där produkter integrerats med tjänster.

Adage ABs  erbjudande är baserat på ett ramverk som utvecklats i projektet Arrowhead, och som möjliggör snabbare och enklare utveckling av sensorbaserade lösningar. Arrowhead-ramverket  fortsätter nu utvecklas vidare i projektet Productive4.0  som startat våren 2017.

Luleå tekniska universitet och BnearIT AB, Adage ABs moderbolag, deltog i Arrowhead-projektet och fortsätter även bägge i Productive4.0 i fyra år ytterligare.

För de som önskar läsa artikeln finns den att tillgå här  som PDF.