Per Levén är en av författarna till den nya forskningsartikeln om ProcessIT Innovations.

ProcessIT inspirerar till forskning

ProcessIT Innovations utveckling följs med stort intresse inom forskningsvärlden. Ett exempel är i en nyligen publicerade artikel där nätverken kring ProcessIT Innovations analyseras och en modell för forskning kring nätverken presenteras.

Artikeln Managing research and innovation networks: Evidence from a government sponsored cross-industry program är författad av Per Levén, en av de drivande krafterna bakom ProcessIT men även forskare vid institutionen för Informatik vid Umeå universitet, tillsammans med professor Jonny Holmström och professor Lars Mathiassen.

Artikeln är publicerad i Research Policy och finns att läsa här.