Processit Innovations verksamhetsberättelse 2013

För ProcessIT Innovations blev 2013 ett mycket starkt år. Ett nytt nationellt strategiskt innovationsprogram, en omfattande europeisk satsning inom automation, nya produkter, prototyper och tjänster är några resultat som ProcessIT bidragit till.

finns nu att ladda ner. Det har varit ett år med starkt regionalt arbete, men också med flera viktiga satsningar på det nationella planet och det internationella.

När ProcessIT Innovations styrelse sammanfattar året som gått skriver man: ”Att vi under 2013 har lyckats så pass väl, både nationellt och internationellt, ser vi som en bekräftelse på att våra arbetssätt och strategier har varit framgångsrika på samtliga nivåer, vilket vi hoppas ska bidra till ytterligare styrka och konkurrenskraft hos våra parter.”

Viktiga resultat

Några resultat från året som gått är: 21 nya produkter inom simulering, kompetensutveckling, skogsindustri, transporter, massa- och pappersindustrin. 12 nya prototyper inom energi, skogsindustri, gruvindustri, råvarutransport, livsmedelsindustri, mobil datafångst. 8 nya tjänster inom transportoptimering. 4 nya processer inom underhåll, råvaruförsörjning, globala samarbeten. 1 nytt företag.

ProcessIndustriell IT och Automation (PiiA)

På det nationella planet har ProcessIT Innovations bidragit till att det nationella strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) etablerades under 2013 med en budget på närmare 220 miljoner kronor. Initiativtagare till satsningen är ProcessIT Innovations tillsammans med Automation Region i Västerås och Processindustriella Centrum i Lund och Linköping.

Arrowhead

På det internationella planet har etableringen av Arrowhead varit viktig som Europas största forskningsprojekt inom utveckling av automation för tillverknings-, energi och processindustrin. I projektet, som startade 2013, ingår 79 parter med en budget på över 600 miljoner kronor. ProcessIT Innovations har varit en av de drivande aktörerna bakom den fyraåriga satsningen.

ProcessIT.EU

2013 belönades det internationella samarbetsprojektet ProcessIT.EU med kvalitetsstämpeln Center of Innovation Excellence, CoIE, av EU:s gemensamma teknikinitiativ ARTEMIS. ProcessIT Innovations är en av de drivande aktörerna inom projektet.

Ladda ner .