Det internationella priset Baltic Sea Region Innovation Award 2013 togs emot av Anders OE Johansson, ProcessIT Innovations, från Vaira Vīķe-Freiberga, tidigare president in Litauen, och Uffe Elleman-Jensen, ordförande för Baltic Development Forum och ledare för Venstre i Danmark. Photo: Hasse Ferrold.

ProcessIT Innovations vald till Östersjöregionens främsta gränsöverskridande innovatör

ProcessIT Innovations har valts till Östersjöregionens främsta innovatör när det gäller gränsöverskridande innovation och tilldelas det internationella Baltic Sea Region Innovation Award 2013.

Priset delades ut den 29 maj under BDF Summit, ett toppmöte för samarbete i Östersjöregionen. Totalt tävlade 13 kvalificerade nominerade med inblandade organisationer från mer än tio länder.

Ett tungt vägande skäl till att juryn valde ProcessIT Innovations är att organisationen etablerat en internationell plattform med potential att bli en global aktör inom processindustrin. ProcessIT har byggt upp ett nära samarbete med Finland och utifrån den plattformen byggt upp ett starkt europeiskt konsortium. ProcessIT leder nu Europas största automationsprojekt.

– Vi är väldigt hedrade över utnämningen. Det känns som en bekräftelse på det arbete som vi lagt ner under sju, åtta år för att öka innovationsförmågan i processindustrin, säger Anders OE Johansson, vd för ProcessIT.

ProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum för process- och verkstadsindustrin, universiteten samt IT-företagen inom framför allt Norrbotten och Västerbotten. Tillsammans med industriellt inriktade IT-företag tar ProcessIT fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov.

ProcessIT har etablerat ett väl fungerande samarbete med aktörer även i Finland och Polen.

Baltic Sea Region Innovation Award delas ut av BSR Stars och Baltic Development Forum, BDF. Syftet med priset är att främja global konkurrenskraft och innovationsförmåga i Östersjöregionen, genom nyskapande metoder och smarta lösningar på gemensamma utmaningar.

Priset på 5 000 euro delades ut för tredje gången vid en ceremoni i Riga onsdagen 29 maj.

Läs mer om priset.

Juryn består av: Kerli Gabrilovica, Commercial Director, Lattelecom, Latvia Christian Ketels, Principal associate, Harvard Business School & Handelshögskolan I Stockholm Christian Vintergaard, vd, Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise Karin Nygård Skalman, Programansvarig, VINNOVA