Process IT Innovations lanserar marknadsplats för digitaliseringstjänster

Marknadsplatsen ska underlätta för små- och medelstora företag att utveckla och digitalisera sina processer och sitt erbjudande, genom att skapa en öppen digital plattform för tjänster, analyser och kompetensutveckling inom ny teknik. Dihiware, som marknadsplatsen heter, är framtagen i samarbete med ledande institut och universitet runtom i Europa och lanseras den 22 september.

Ska stötta små- och medelstora företag med digitalisering

Digitalisering innebär en stor möjlighet för små- och medelstora företag att förnya sin verksamhet, samtidigt innebär det nya kompetensbehov i organisationen och utmaningen att enkelt och praktiskt hitta samarbetspartners som kan bidra med teknisk expertis att tillämpa nya lösningar och integrera dem med andra system. Detta hoppas Process IT Innovations och deras partners i projektet Midih kunna underlätta med en digital, öppen marknadsplats där företag kan botanisera bland samverkansmöjligheter och kompetensresurser från institut och universitet som ligger i Europas framkant av teknik.

Process IT Innovations, en centrumbildning vid Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet, har varit drivande i att förverkliga projektet. Petter Kyösti, projektledare inom Process IT Innovations, menar att man såg en möjlighet för små- och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten att stärka sin konkurrenskraft. I ett geografiskt område där avstånd är en utmaning som försvårar klassiskt nätverksbyggande kan en digital plattform utöka och tillgängliggöra fler alternativ för företagen. Samtidigt kan den kompetens som finns inom forskningen här bli till hjälp för fler, genom att nå företag i andra regioner.

”Att stötta företagens konkurrenskraft och samtidigt bidra med vår långa erfarenhet av att skapa möten mellan näringsliv och akademi var självklart för oss. Det känns stort att efter nästan 3 år lansera Dihiware”, säger Petter Kyösti.

FAKTA

Projektet Midih (Manufacturing Industry Digital Innovation Hub) har pågått 2017-2020 och är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och 18 europeiska innovationsaktörer med stöd av EU:s eget innovationsinstitut, European Institute of Innovation & Technology. Läs mer på www.midih.eu