John Lindström, Per Leven, Magdalena Andersson i ledningen för ProcessIT Innovations gläder sig över den fortsatta satsningen som innebär sammanlagt 50 miljoner kronor.

ProcessIT Innovations får fortsatt finansiering

ProcessIT Innovations får fortsatt finansiering av VINNOVA med 18 miljoner kronor. Sammanlagt innebär det att närmare 50 miljoner kronor satsas på att utveckla processindustrin, dess leverantörer och forskare inom området processindustriell IT och automation i norra Sverige.

ProcessIT Innovations utsågs för tio år sedan till en av statliga VINNOVAS VINNVÄXT-vinnare. Det innebar en kraftfull satsning på det regionala innovations- och tillväxtsystemen inom området processindustriell IT och automation, bland annat i form av kraftfulla nätverk och samarbeten mellan processindustrier, leverantörsföretag och forskare i norra Sverige.

Nya produkter och tjänster

Satsningen har resulterat i ett flertal nya produkter och tjänster, nya affärsmöjligheter för företag, effektivare regionala samarbeten, och en starkare internationell konkurrenskraft för hela regionen. De goda resultaten innebär nu att VINNOVA går in med en fortsatt basfinansiering på 18 miljoner kronor över fyra år. Tillsammans med övrig medfinansiering innebär det närmare 50 miljoner kronor i grundfinansiering för samarbetet ProcessIT Innovations.

Forskning möter basindustrins behov

– ProcessIT Innovations har nått stora framgångar i mötet mellan ny teknik och traditionella näringar. Smarta intelligenta tekniklösningar växer fram när forskning av hög klass möter basindustrins behov. Att ProcessIT Innovations får fortsatt stöd för detta är något vi ska vara stolta över, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten och ordförande för ProcessIT Innovations.

ProcessIT Innovations drivs i samverkan mellan Umeå och Luleå universitet, regional bas- och IT-industri, och länsstyrelserna och kommuner i våra två nordligaste län med syfte att stärka regional och nationell processindustri, att stärka de regionala it- och leverantörsföretagens internationella konkurrenskraft samt att etablera ett ledande europeiskt forsknings- och utvecklingscentrum inom automationsområdet.

ProcessIT Innovations en knutpunkt

– Vi ska fortsätta vara en knutpunkt för små leverantörsföretag som har bra tillämpningar men inte riktigt vet vem de ska samarbeta med för att nå till nästa nivå. Samma sak om det finns en hög risk i ett projekt så kan vi vara en första plats att börja ifrån, förklarar Per Levén, ansvarig för ProcessIT Innovations nod i Umeå.

– Vi jobbar vidare med branscher som gruv, massa och papper, men även aktörer inom tillverkningsindustri och energisektor. Vi tittar också på nya affärsmodeller och utbildningskompetens, säger John Lindström, verksamhetsledare för ProcessIT Innovations i Luleå.

Större branschutmaningar

– Vi tar också initiativ till att utveckla områdets hela innovations- och tillväxtsystem. En viktig uppgift för oss är att ta hand om större branschutmaningar, berättar Per Levén.

Nya produkter och tjänster, nya affärsmöjligheter och starka forskningsprogram är några av målen med satsningen som förutom VINNOVA, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet stöttas av stora industriföretag som ABB, Boliden, Komatsu Forest, LKAB, SCA och Skellefteå Kraft. Kustkommunerna Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå samt länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten står även bakom satsningen.

För mer information kontakta: John Lindström, 070-674 5859 eller Per Levén, 070-211 6070.