John Lindström är en av författarna bakom ProcessIT.EUs roadmap.

Processit.EU publicerar roadmap

ProcessIT.EU har publicerat ett utkast till en ny roadmap. I höst kommer den slutgiltiga version att finnas tillgänglig.

Den andra versionen av ProcessIT.EU roadmap har nu publicerats. Den finns att ladda ner här: European Roadmap For Industrial Process Automation.
Den slutgiltiga version publiceras i september 2018.

Både utkastet och den slutliga versionen kommer att finnas publicerat i PDF-format på ProcessIT.EUs websida.