Glada och stolta över att få ta emot ARTEMIS Label, från vänster Seppo Saari, forskningsledare Digipolis, Anders OE Johansson, CEO ProcessIT Innovations, och Jonas Gustafsson, forskare vid Luleå tekniska universitet.

ProcessIT.EU hyllad med en ARTEMIS Label

ProcessIT.EU hyllades med en ARTEMIS Label som ett ARTEMIS Centres of Innovation Excellence, CoIE, vid ARTEMIS Spring Event 2013. Att få en label som ett av ARTMIS utvallda CoIE är en kvalitetsmärkning för framgångsrika resultat och som en markering av områdets och centrats vikt för tillämpningar av och innovationer inom inbyggda system för processindustrin.

– Jag är mycket tacksam för denna ARTEMIS Label, den är mycket viktig för det nationella arbetet i Sverige och Finland, men också när vi på europeisk nivå för diskussioner med olika teknikpartners, säger Anders OE Johansson, CEO ProcessIT Innovations, i samband med att han tog emot diplom och plakett för ProcessIT.EU som ett Centre of Innovation Excellence, CoIE.

ProcessIT.EU bildar ett CoIE med fokus på automationslösningar inom främst processindustrin i ett antal europeiska industrisegment.

För ARTEMIS är ett Centre of Innovation Excellence en grupp som sammanför många länder och många organisationer, och som kopplar samman FoU-aktörer och företag vilka med en effektiv planering och samarbete kan uppnå betydande framgångar för innovation inom utvalda marknader.

CoIEs syfte är främst att skapa nya, självgående företag, vilket i sin tur skapar sysselsättning. För att bli framgångsrika måste ett sådant center omfatta en rad aktörer i en lämplig miljö och vårda en samarbetskultur och arbeta gränsöverskrivande genom olika former av partnerskap. En ARTEMIS Label är en kvalitetsmärkning från ARTEMIS Industry Association som ett erkännande av resultat inom innovation i inbyggda system.