ProcessIT-dagen – konferens onsdag 17 mars 2010

ProcessITs årliga dag infaller onsdag 17 mars.

Onsdagen är den första konferensdagen av tre som IUC Norrbotten ansvarar för i samverkan med ett antal aktörer i Norrbotten och Västerbotten. Konferensen den 17-19 mars kallas ”Vändpunkt 2010” och blir i Kiruna. ProcessIT-dagen sker den 17 mars i samverkan med ESIS-projektet och Internetbay.