Besökare på ProcessIT-dagen 2020

ProcessIT-dagen 2020

Den årliga Process IT-dagen ägde rum den 11 mars i Piteå och blev en succé! Temat för Process IT-dagen 2020 var artificiell intelligens samt hållbarhet. Dagen erbjöd föreläsningar, seminarier och föredrag kopplade till forskning och arbete inom bland annat processindustrin.

Under dagen visades det upp en hel del intressanta projekt ifrån det gångna året. Regionala företag som arbetar med artificiell intelligens presenterade sitt arbete & forskning samt diskuterade de etiska och juridiska aspekterna av införandet av artificiell intelligens.

Dagen inleddes med att Pär-Erik Martinsson, verksamhetsledare, hälsade alla välkomna. Sedan redovisades resultatet för 2019, följt av flera korta presentationer av aktuella projekt i en så kallad “projektkavalkad”. Sedan följde en kort presentation av PiiA (Processindustriell IT och Automation) och verksamhetens koppling till Industri 4.0. Besökarantalet var högt med strax över hundra personer närvarande.

Efter välkomnandet och introduktionen höll Anders OE Johansson (PIIA) en presentation om AI Innovation of Sweden. Han visade prognoser över det ökande behovet och efterfrågan på AI-tjänster, redogjorde för den ökade tillämpningen av AI och presenterade arbetet med centrets norra sektion, ”Northern Sweden Node”.

Foto: Fanny Bleikvassli Routovaara

Luleå Science Park, together with a number of local actors, including Luleå University of Technology, have been commissioned by Lindholmen Science Park and Vinnova to start a pre-study to establish a northern node within the national AI-initiative AI Innovation of Sweden. The work will be lead by Luleå Science Park and developed in collaboration with Process IT, IUC Norr, Luleå University of Technology, CDT, RISE SICS and AI Innovation of Sweden

Frank Dignum, Professor vid Institutionen för datavetenskap UMU, höll sedan ett föredrag om ”Socially Aware AI”. Han lyfte en hel del etiska frågeställningar om AI med människan som utgångspunkt. Frågor som ”vem dikterar villkoren för AI” diskuterades och han presenterade EU’s etiska riktlinjer för utvecklingen av AI. I föredraget nämndes även att Sverige är progressiva inom AI – trots att vi föreställer oss att andra länder ligger längre fram i utvecklingen. Svaret på detta kan vara att många projekt inom IT-lösningar presenteras som AI medan de i själva verket inte är det, enligt Frank.

Foto: Fanny Bleikvassli Routovaara

Avslutningsvis presenterade Frank ett flöde för att visa hur människor agerar utifrån parametrar som värden & sociala regler. Detta kopplat till ett sammanhang för att utveckla AI-tjänster.

Efter Frank Dignum var det dags för Sabine Mayer, LTU, att tala om LTU’s satsning på tillämpad AI. Sabine talade om kopplingen mellan ProcessIT och industrin, om den forskning som sker med nytta för industrin och att LTU har byggt upp ett starkt ekosystem för AI-tjänster. Projektet runtomkring systemet presenterades som Applied AI DIH North.

Projektet syftar till att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom AI-branschen, en Digital Innovation Hub som bas, inom samverkan, forskning, innovation, tillämpad testdriven utveckling, utbildning och klusterbildning

Foto: Fanny Bleikvassli Routovaara

Tanken är att skapa en samverkan som i sin tur genererar relevanta AI-projekt. Detta ska inkludera hela universitetet och samverka med UMU.

Peter Wallin (PiiA), Johannes Holmberg (Calejo) och Fredrik Sandin (LTU) tog sedan vid med ett föredrag om Indtech, ”tekniken som gör industrin smart”.

En smart industri innebär ökad effektivitet och att nya kundvärden uppstår. Den digitala utveckling som gör den smarta industrin möjlig kallar vi i den föreliggande rapporten för IndTech. IndTech står för alla möjligheter som snabbt sprider sig inom de industriella värdesystemen. Men det är också frågan om ett skifte som tar sin grund i 1980- och 1990-talets datorisering av industrin. Ett påtagligt arv vi har med oss som en stor installerad teknikbas, ofta med lång livslängd kvar” – sip-piia.se/indtech

PiiA’s arbete fokuserar på mötet mellan industriell IT och den ökande digitaliseringen – implementering av AI bidrar till nya kundvärden och effektivisering. Detta följdes av en presentation av Utlysning 13:

Med denna utlysning vill PiiA få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, inom ramen för utlysningens prioriteringar. Syftet med denna utlysning är att bidra till innovationer för ökad digitalisering inom och mellan företag i industriella ekosystem och värdekedjor i processindustrin

Johannes Holmberg från Calejo presenterade två mycket intressanta projekt stöttade av PiiA. Ett av dom var ett Vinnova- och PiiA finansierat projekt mellan SCA och Calejo Industrial Intelligence där parterna har skapat en bättre förståelse och mer exakt beräkning av användandet av vattenångor. Projektet har potential att leda till mer utjämnad, långsiktig energiförbrukning och ett signifikant minskande av fossila utsläpp vid SCA Obbola’s fabrik utanför Umeå. Projektet visar en stor potential av att använda AI inom industrin.

Foto: Fanny Bleikvassli Routovaara

AI som stöd för effektivare processmodellering” – Johannes Holmberg, Calejo

Under eftermiddagen var dags för Tema 2: Hållbarhet. Boh Westerlund, grundare på Oazer, presenterade sitt arbete inom infrastruktur av klimatsmarta tankstationer för vätgas. Han redogjorde för hydrogen som ett klimatsmart och effektivt drivmedel som alternativ till fossila bränslen och andra biodrivmedel. Hydrogen (vätgas) är en av världens vanligaste industrigaser, lagringen sker i kompressorer & tankar och fordonen drivs av bränsleceller.

Foto: Fanny Bleikvassli Routovaara

Oazers modulära system bygger på en flexibel infrastruktur av klimatsmarta tankstationer för vätgas i olika storlekar baserat på kundernas behov. Allt i ett smart och modulärt system baserat på 20 ft containrar med ett tanktryck på 700 bar. Deras största kund är Svevia där de modifierar befintliga fordon (lastbilar) till vätgasbaserad drift genererad av bränsleceller.

OAZER är ett Umeåbaserat företag som 2016 insåg att vi inte inom överskådlig tid skulle få tillgång till någon hydrogen i regionen. Vi beslutade därför att ta fram egen vätgas och sätta upp en egen tankstation så att vi kan fortsätta vår färd mot ett helt utsläppsfritt samhälle” – oazer.se

Sedan var det dags att återvända till spåret om AI. Här skedde en presentation av George Nikolakopoulos, professor vid LTU, arbete med autonoma flyginspektioner av gruvgångar. George kunde tyvärr inte närvara men en av hans nära kollegor inom robotikgruppen pratade om konceptet robotik och AI. Han utgick ifrån frågeställningen om vad AI egentligen är. Han resonerade runtomkring hur robotar arbetar, fungerar, kan lära sig, resonerar och hur de fattar beslut.

George belönades nyligen med priset Årets innovatör för anställda vid LTU, för de autonoma drönare som teamet har utvecklat. Drönarna ska skickas in i gruvor i samband med en sprängning eller en olycka, till exempel ett ras. De ska sedan via video ge en bild av om arbetet i gruvan kan fortsätta.

Teamet har deltagit i en tävling arrangerad av DARPA Subterranean Challenge. Tävlingen går ut på att, med robotar, navigera genom tre underjordiska miljöer och genomföra specifika undersökningar. Teamet, som går under namnet CoSTAR, har vunnit delsteg två!

Foto: Geoffrey Taylor

Efter presentationen av Georges arbete var det dags för Wolfgang Birk, professor LTU, att tala om konceptet Digitala Tvillingar. En digital tvilling kan förklaras som en kopia, i en digital plattform, av något som existerar i verkligheten. Den måste kunna ta emot frågor, vara syftesorienterad och självregleras. Wolfgang presenterade ett ramverk för att skapa en digital tvilling och problematiserade runtomkring skillnaden mellan en digital tvilling och andra testmetoder.

Ett exempel som Wolfgang visade på var ett samarbete mellan Predge och LKAB. Här har dom skapat digitala tvillingar av järnvägshjul och mäter skador & slitage på hjulprofilen. Med hjälp av detta lyckas de fånga upp 85% av alla skador och motverkat 75% av alla stopp.

Avslutningsvis skedde en sammanfattning av dagen med utdelning av blommor till deltagarna. Här lyftes Anders Åström och Dennis Furberg, från automationsutbildningen vid Strömbackaskolan i Piteå, fram. Dom har vunnit ITF’s automationspris 2020:

ITF Automation vill med priserna uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området professionell automation och speciellt för ungdomar, som genom pristagarnas insatser ytterligare kan stimuleras att välja en bana inom just professionell automation eller något därtill kopplat. Således till personer som verkar i itf:s anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks” – itfautomation.se

Foto: Geoffrey Taylor

Övriga projekt som presenterades under dagen var:

Samarbete inom svensk och finsk industri inom AI & Automation, Innovationer och Digitalisering – Jan-Erik Gustavsson, Combient

Hybrit – Strategisk satsning mot en fossilfri framtid för ståltillverkningen – Pär Enockson, SSAB

Kollaborativt MR-hjälpmedel för ungdomar med autism – Alexandra Björnham, Tensaii