Per Levén, ProcessIT Innovations, i samtal med Peter Wedin, Optimation, och Torbjörn Bergström, journalist, vid ProcessIT-dagen 2011.

ProcessIT-dag lyfter fram starka samarbeten

Listan över gemensamma projekt kring elektronik, optisk mätteknik och simuleringar var imponerande när ProcessIT-dagen samlade ett sjuttiotal deltagare från processindustrin, it-företag och universitet i norra Sverige och Finland.

ProcessIT Innovations framstår som en allt mer lyckad satsning kring automationsfrågor inom processindustrin. Det märktes under ProcessIT-dagen 16 mars 2011, den årliga konferens då processindustrin möter it-leverantörer, forskare och ansvariga från den offentliga sektorn till samtal om framtida samarbeten.

– Många system blir allt mer kunskapsintensiva vilket gör att samarbeten blir viktigare. Tillsammans kan vi skapa en kritisk massa av kompetens som kan leda fram till en starkare konkurrensförmåga, menade Per Levén, ProcessIT Innovations, i sin inledning av dagen.

Ett flertal exempel från samarbeten inom elektronikområdet, optisk mätteknik och simulering lyftes därefter fram i olika presentationer.

Gösta Forsén, Fotonic, och Glen Wikman, Explizit, deltog under ProcessIT-dagen.

Gösta Forsén, Fotonic, och Glen Wikman, Explizit, deltog under ProcessIT-dagen.

Gösta Forsén från Fotonic, ett företag inom optisk mätteknik som avknoppats från Optronic, berättade om hur man snabbt kunde komma till resultat tack vare det nätverk som fanns inom bland annat ProcessIT Innovations.

– Tack vare att Adopticum, Optronic, ESIS och ProcessIT ligger bakom Fotonic har vi mer än 30 års erfarenhet inom företaget trots att vi bildades först 2009, sade Gösta Forsén, som också lyfte fram den 3D kamerateknik man arbetar med som helt revolutionerande jämfört med att jobba med 2D kameror.

– Det är som att från att ha kikat igenom ett brevinkast plötslig kunna öppna dörren. Så stor är skillnaden, menade Gösta Forsén.

Robusta elektroniska system

Jerker Delsing, professor vid Luleå tekniska universitet, och Jerry Lindblom, Electropolis, berättade om den satsning som gjorts på robusta elektroniska system för industriell och professionell användning inom utvecklingsprojektet ESIS vid Luleå tekniska universitet.

– Vi ser nu hur ESIS kan göra armkrok med ProcessIT för att öka elektroniksystemen i olika produkter, menade Jerker Delsing och framhöll att samarbetet mellan organisationerna var mycket viktigt för att driva på arbetet.

Jerker Delsing berättade också om ett konkret projekt där man inom ESIS gett sig på att utveckla robusta givare och sensorer som klarar av mäta 1200 grader varma gasflöden i LKABs pelletsung. Jerry Lindblom tog vid och berättade om hur man tillsammans med företaget Svalson bäddar in elektronik i de skjutbara fönster som företaget producerar.

Forskning som växer

Från UMIT Research Lab vid Umeå universitet berättade Martin Servin om hur man i nuläget räknar in 150 forskare och anställda i arbetet kring forskningslabbet. Dessutom söker man i nuläget ytterligare 15 personer till utvecklingsarbetet kring avancerade beräkningar och simuleringar. Ett flertal av de projekt som drivs inom UMIT sker också i samarbete med ProcessIT.

Från forskningen vid UMIT Research Lab löper det ett stort antal trådar till företagen Algoryx och Oryx, två företag som knoppats av från forskning vid Umeå universitet. Kenneth Bodin berättade om hur man inom dessa företag varit framgångsrika med att utveckla produkter från den kunskap som forskarna har inom simulering av vätskor eller granulära material som sten och pellets. Här finns simulatorer för utbildning av maskinförare, programvarutveckling för fysikalisk simulering och utbildningsprogram för skolans fysiklektioner

Under dagen bjöds även på inspel från ProcessITs branschprogram GRAM och SCOPE som samlar projekt inom gruvindustrin respektive massa- och pappersindustrin. Som avslutning på dagen gav sedan Tomas Lagerberg. ABB Corporate Research, en framtidsspaning där han bland annat lyfte fram utmaningen att få fler unga att söka sig till processindustrin.

Presentationer från ProcessIT-dagen 2011  (Per Levén, Anders OE Johansson)  (Jerker Delsing)  (Jerker Delsing)  (Jerry Lindblom)  (Emil Hällstig)  (Gösta Forsén)  (Henrik Lycksam)  (Johan Casselgren)  (Pär Erik Martinsson)  (Mikael Walter)  (Anders Jonsson) (Anders Kyösti) (Tomas Lagerberg, ABB)

Några bilder från ProcessIT-dagen 2011

Magnus Nilsson, InternetBay, Ulrika Westergren, Katrin Jonsson, båda Umeå universitet.

Magnus Nilsson, InternetBay, Ulrika Westergren, Katrin Jonsson, båda Umeå universitet.

Mats Lovén, Svalon AB, och Leif Häggmark, Skebit.

Mats Lovén, Svalon AB, och Leif Häggmark, Skebit.

Håkan Wallin, Data Ductus.

Håkan Wallin, Data Ductus.

Jerry Lindblom, Electropolis.

Jerry Lindblom, Electropolis.

John Clausen, Skogsbrukets forskningsinstitut, och Shafiq Ur Rehman, Umeå universitet.

John Clausen, Skogsbrukets forskningsinstitut, och Shafiq Ur Rehman, Umeå universitet.

Anders Sandberg, Boliden, Pedro X La Hera, Martin Servin, båda Umeå universitet.

Anders Sandberg, Boliden, Pedro X La Hera, Martin Servin, båda Umeå universitet.