ProcessIT Årsredovisning 2013

ProcessIT Innovations årsredovisning 2013 finns nu att ladda ner både på svenska och engelska.

Ladda ner årsredovisningen på eller .

Styrelsens kommentarer till 2013 års resultatredovisning

2013 var ett strategiskt starkt och viktigt år för ProcessIT Innovations med mycket goda resultat särskilt för våra nationella och europeisk/internationella satsningar.

Nationellt är det allt annat överglänsande exemplet att vi, tillsammans med Automation Region i Västerås och Processindustriella Centrum i Lund och Linköping, lyckades etablera det strategiska innovationsområdet ProcessIndustriell IT och Automation (PiiA). Något som tillsammans med vår egen regionala innovationsplattform kraftfullt kommer att stärka våra förutsättningar på samtliga nivåer.

Internationellt har 2013 främst utmärkts av resultatet från vårt mångåriga Europaarbete vilket först resulterade i kvalitetsstämpeln Center of Innovation Excellence, CoIE, för ProcessIT.EU, och sedan i initierandet av automationsprojektet Arrowhead vilket kommer ge ett stort avtryck på hela vår verksamhet och på många av våra parter.

Att vi under 2013 har lyckats så pass väl, både nationellt och internationellt, ser vi som en bekräftelse på att våra arbetssätt och strategier har varit framgångsrika på samtliga nivåer, vilket vi hoppas ska bidra till ytterligare styrka och konkurrenskraft hos våra parter.

Sammanfattning övrigt resultat från 2013 års verksamhet Nya produkter: 21 Nya tjänster: 8 Processförändringar: 4 Nya prototyper: 12 Nya företag: 1

Det har under 2013 skett en stark ökning sedan 2012 av nya prototyper (från 3 till 12) och produkter (från 2 till 21) genom projekt där ProcessIT Innovations möjliggjort eller bidragit till deras tillkomst.