Prisas för jämställdhetsarbete

Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län och ordförande i ProcessIT Innovations, har tilldelats Norra Skogsägarnas jämställdhetspris för 2014.

Norra Skogsägarna tar sikte på Magdalena Anderssons arbete inom skogsnäringen där hon tagit en ledarroll i arbetet med att möta framtidens utmaningar och att stärka Västerbotten som ett av landets ledande skogslän. Norra Skogsägarna menar att hon i denna strävan tydligt lyft fram jämställdhet som ett fokusområde och därför tilldelas Norra Skogsägarnas jämställdhetspris för 2014.

– Jag är både hedrad och stolt över att få Norra Skogsägarnas jämställdhetspris. Det visar att det arbete som görs inom Skogsriket är viktigt. Ju fler som lyfter fram värdet av att både kvinnor och män behövs i skogssektorn desto snabbare går det, och desto mer kommer branschen också att utvecklas, säger Magdalena Andersson i en kommentar.