Nuvarande programchef för PiiA, Anders OE Johansson och tillträdande programchef Susanne Timsjö välkomnar till PiiAs årsträff 10 november 2016.

PiiA Summit – en arena om digitalisering och industri

Den 10 november träffas 130 personer från akademi, SME-bolag och industri på expectrum i Västerås för att delta på PiiA Summit. Konferensen är en mötesplats för svensk processindustri och dess leverantörer inom industriell IT och automation. Fokus är på innovationer, forskningsprojekt och framtidens kompetens inom Sveriges processindustri.

Sverige ska vara världsledande inom användning och utveckling av processindustriell IT och automation. Det kräver kraftfulla satsningar på forskning, utveckling och innovation, samtidigt som samverkan mellan företag, branscher, sektorer och akademin utvecklas. En av de lyckade satsningarna är det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell IT & Automation) där innovations och forskningspartners, SME-bolag och storbolag samarbetar för att finna nya lösningar för att hålla svensk processindustri världsledande.

Årsträffen för PiiA går under namnet PiiA Summit, det är en mötesplats för att prata om projekt som drivits och möjligheten till framtida projekt.

PiiA Summit är en arena att mötas på för alla som är intresserade av digitalisering och industri, på konferensen ger vi en snabb inblick av vad som hänt inom PiiA de senaste 2 åren och får också utrymme att diskutera nya intressanta områden och chansen att koppla dessa till utmaningar företagen står inför med möjlighet att ta de vidare till projekt berättar Susanne Timsjö, tillträdande programchef Strategiska innovationsprogrammet PiiA.

Konferensen syftar till att ge insyn i PiiAs arbete och en chans att påverka hur programmet utvecklas. Det kommer även bjuda på inspiration för framtida projekt samt ge kunskap om vad som händer inom projekten idag.

Exempel på programinnehåll:

Linda Liukaz, programmerare, författare och illustratör, Hello Ruby. Lyckades förverkliga sin idé om en bilderbok för barn genom att samla in tre miljoner kronor tack vare crowdfunding. Linda är även grundare av Rails Girls, en rörelse som ordnar kurser i programmering för unga tjejer.

Mathias Ekman, Affärsutvecklare Hälsa- och sjukvård, Microsoft. Berättar om hur utvecklingen av digitala lösningar inom hälsa och sjukvård kan haneteras på ett säkert sätt. Parallellerna till hur man jobbar med stora datamängder inom industrin är många och Mathias ger ett nytt perspektiv på frågorna.

Förutom Linda och Mathias föreläsningar gör vi en djupdykning fem strategiska projekt som är aktiva inom PiiAs program idag. Det handlar om Gamification, Industrial IoTSP (Internet of things services and people), Smarta minifabriker för läkemedelstillverkning, Mobila kontrollrummet samt projektet PIMM (Pilot for Industrial Mobile Communication in Mining).

Ett 50-tal av de aktiva projekten i PiiA presenteras dessutom under en projektkavalkad samt en poster-utställning under lunchen.